Mẫu đơn khiếu nại dành cho tập thể

Mẫu đơn xin khiếu nại dành cho tập thể là gì? Mẫu đơn xin khiếu nại dành cho tập thể gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin khiếu nại dành cho tập thể

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại dành cho tập thể là gì?

Mẫu đơn khiếu nại dành cho tập thể là mẫu đơn được lập ra để ghi chép khiếu nại của tập thể. Đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung khiếu nại…

2. Mẫu đơn xin khiếu nại dành cho tập thể

Mẫu đơn khiếu nại dành cho tập thể thường được tập thể lập ra để ghi chép về việc khiếu nại một việc nào đó.

Mẫu đơn khiếu nại dành cho tập thể gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu báo cáo tình hình tháng - Báo cáo tình hình tháng
Back to top button