Mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Mẫu đơn về dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn về dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật

1. Định nghĩa mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là gì?

Mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nhà dự thầu…

2. Mẫu đơn về việc dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là mẫu đơn được nhà thầu lập ra để ghi chép về việc dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật nêu rõ:

Thông tin nhà thầu

Nội dung dự thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bài tham luận về công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ
Back to top button