Mẫu đơn đề xuất khen thưởng

Mẫu đơn đề xuất về việc khen thưởng là gì? Mẫu đơn đề xuất về việc khen thưởng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề xuất về việc khen thưởng

1. Định nghĩa mẫu đơn đề xuất khen thưởng là gì?

Mẫu đơn đề xuất khen thưởng là mẫu đơn được lập ra để đề xuất về việc khen thưởng. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề xuất, thông tin của người làm đơn…

2. Mẫu đơn đề xuất về việc khen thưởng

Mẫu đơn đề xuất khen thưởng là mẫu đơn được lập ra để đề xuất về việc khen thưởng.

Mẫu đơn đề xuất khen thưởng nêu rõ:

Thông tin người đề xuất

Nội dung đề xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại
Back to top button