Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu đơn đề nghị thành lập CĐCS và chỉ định ban chấp hành CĐCS lâm thời

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở là văn bản do doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động soạn thảo gửi Liên đoàn lao động đề nghị cho phép thành lập công đoàn cơ sở và chỉ định ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin của doanh nghiệp cùng với số lao động của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở tại đây.

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn

Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
————————–
Số: …/CV

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v: Thành lập CĐCS và chỉ định
Ban chấp hành CĐCS Lâm thời

Kính gửi: – Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận …………

Công ty, Doanh Nghiệp, cơ sở ………………… được thành lập theo giấy phép số: …………..… ngày …… tháng …….… năm ………. do …………………………………….…………….. cấp (có bản sao giấy phép đính kèm).

Xem thêm:  Nghị định 91/2019/NĐ-CP - Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Địa chỉ văn phòng: …………………………………… điện thoại:…………………………………

Địa chỉ xưởng sản xuất: …………………………………… điện thoại: …………………………

Với tổng số lao động: …… Trong đó lao động thường xuyên: ……… (nữ: ……); Công nhân trực tiếp sản xuất:…………(nữ: …………)

Ngành nghề sản xuất: ……………………………………….……………………………………….

Căn cứ Điều 153 chương XIII của Bộ luật lao động quy định đối với doanh nghiệp mới thành lập sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn sớm được thành lập.

Do nhu cầu về tình hình phát triển của Doanh nghiệp và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tập thể lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động, luật Công đoàn.

Sau khi có sự trao đổi và thống nhất với Liên Đoàn Lao Động Quận …… về việc thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty (doanh nghiệp)…………………………………………………………………………………………………………………………, đồng thời anh, chị em công nhân lao động đã nghiên cứu học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoàn toàn tán thành, tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam theo đúng quy định của Điều Lệ Công đoàn Việt Nam. Do vậy, chúng tôi đề nghị Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận ……. ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời (có danh sách đề cử đính kèm) để Công đoàn cơ sở hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt nam.

Xem thêm:  Virtual Currency Corner - Updating the leading bitcoin and dogecoin investment news in Vietnam

Trân trọng kính chào!

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button