Mẫu đơn đề nghị giảm mức phạt thuế

Mẫu đơn đề nghị về việc giảm mức phạt thuế là gì? Mẫu đơn đề nghị về việc giảm mức phạt thuế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị về việc giảm mức phạt thuế

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị giảm mức phạt thuế là gì?

Mẫu đơn đề nghị giảm mức phạt thuế là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc giảm mức phạt thuế. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, mức phạt thuế…

2. Mẫu đơn đề nghị về việc giảm mức phạt thuế

Mẫu đơn đề nghị giảm mức phạt thuế là mẫu đơn được cá nhân, doanh nghiệp lập ra để đề nghị về việc giảm mức phạt thuế.

Mẫu đơn đề nghị giảm mức phạt thuế gồm những nội dung:

+ Thông tin người đề nghị

+ Nội dung xin giảm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Đề bài - giải bài 10 trang 49 sgk hình học lớp 12
Back to top button