Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ

Đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ là mẫu đơn đề nghị được chủ đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin chủ đầu tư, vị trí quy mô xây dựng công trình, nội dung đầu tư… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Mẫu 1)

Giấy phép quy hoạch (Mẫu 2)

Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị số 37/2010/NĐ-CP

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
_________

Kính gửi:………………………………………………………………………

1. Chủ đầu tư:……………………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..

Xem thêm:  Bình giảng bài thơ Nhàn (Dàn ý + Bài mẫu) - Văn mẫu 10 hay nhất

– Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………………….

– Số nhà:……………. Đường ……………………Phường (xã)………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình:……………………………………………………………………………

– Phường (xã) ……………………….Quận (huyện)……………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố:………………………………………………………………………………………………………..

– Phạm vi ranh giới:…………………………………………………………………………………………………….

– Quy mô, diện tích:……………………………………………………………………………………………. (ha).

– Hiện trạng sử dụng đất:……………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đầu tư:……………………………………………………………………………………………………

– Chức năng công trình:…………………………………………………………………………………………….

– Mật độ xây dựng: ………………………………………………………………………………………………..%

– Chiều cao công trình: ………………………………………………………………………………………….m.

– Số tầng:…………………………………………………………………………………………………………………

– Hệ số sử dụng đất:…………………………………………………………………………………………………..

– Dự kiến tổng diện tích sàn:………………………………………………………………………………….. m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:……………………………………………………………………………………….

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

…………., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button