Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn (hoàn thành sớm)

Đơn xin bảo vệ luận văn sớm trước thời hạn

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn sớm trước thời hạn

Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn sớm trước thời hạn là mẫu đơn xin được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường để xin được bảo vệ luận văn sớm trước thời hạn. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin sinh viên, lý do xin bảo vệ luận văn sớm, thời gian xin bảo vệ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin bảo vệ luận văn sớm trước thời hạn tại đây.

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

Đơn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn thạc sĩ

Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn (hoàn thành sớm)


Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn (hoàn thành sớm)

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn (hoàn thành sớm) như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường………………………………………

– Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo sau đại học

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..

Lớp:……………………………………………… Mã học viên:…………………………………………..

Tôi đã được giao đề tài luận văn tốt nghiệp:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

vào ngày…………………. theo quyết định số:………………………………………………………….

Xem thêm:  Câu 8 unit 4 trang 44 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9

Thời điểm dự kiến hoàn thành luận văn:……………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này để đề nghị được bảo vệ luận văn trước thời hạn quy định.

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn!

…………., ngày…tháng…năm…
Phòng QLKH – ĐTSĐH Ý kiến CB Hướng dẫn Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button