Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vậy đây là 2 mẫu di chúc mới nhất và cách làm, mời các bạn tải tại đây.

Di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KIỂM TRA

Hôm nay, ngày tháng năm, lúc ……………………………………………………

Tôi là (ghi rõ họ tên): ……………………………………………………. Ngày sinh: ……/……./………..

Chứng minh nhân dân số: ………… ..ngày …… /… ../… .tại ……………………

Đăng ký thường trú tại: (Nếu không có hộ khẩu thì ghi tạm trú) ..…

………………………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu của các tài sản bao gồm:

Đầu tiên………………………………………………………………………………………….………………………

2 ………………………………………………………………………………………………… ..

3 ……………………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ, tài liệu về quyền sở hữu do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: …………………….

Sau khi tôi mất, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi sẽ để lại cho các con tôi …………………… sinh năm ………… .., số CMND: ……………… ..do Công an …………. .cấp ngày ………… .., hiện có hộ khẩu tại: …………………… được sở hữu đầy đủ.

Khi đó, người con …………………… là chủ sở hữu duy nhất đối với toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai được quyền tranh chấp, gây mất đoàn kết trong gia đình.

Đứa trẻ…………. có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, lo trả nợ và những công việc sau này.

Bản di chúc này do chính tôi (……………………) viết theo di chúc của tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn bản Di chúc, tôi xác nhận bản di chúc đã đúng với ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và chỉ ngón trỏ của bàn tay phải vào bên dưới để làm bằng chứng.

Người kiểm tra

Ký tên hoặc chỉ và viết họ tên của bạn

Mẫu di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

KIỂM TRA

Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ: …… .. trước sự chứng kiến ​​của hai người chứng kiến, chúng tôi là:

1. Ông: …………………… .. …………………… Sinh năm: ………… ..

– Số CMND …………… .. do Công an thành phố …………………… cấp. ngày ……. …………

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………… .. ……………………………………………

2. Bà: …………. ………………. Năm sinh: ……………………

CMND: số …………… .. do Công an thành phố ………… cấp. ngày ……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………. …………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, chúng tôi tự nguyện lập Di chúc định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

I. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và là tài sản riêng của mỗi người khi còn sống, cụ thể như sau:

1. Nhà, đất tại địa chỉ: ………… .., thành phố …………. Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số: …………………… .., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND ………… cấp ngày …… /…… / ………….

2. Thửa đất số …………. tại địa chỉ: …………., thành phố ………… theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số: …………… .., Hồ sơ gốc số: …………. do Ủy ban nhân dân cấp ………… .. cấp ngày …… / …… / ………….

3. Xe có biển số, loại xe …………., Số khung …………, số máy …………., Màu sơn …………, đăng ký theo số …………

4. Xe gắn máy có biển số, loại xe ……., Số khung …… .., số máy …………., Màu sơn …… .., đăng ký theo số …………… ..

Ngoài những tài sản (di sản) đã nêu ở trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập di chúc cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều đã mất) có tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo quy định của pháp luật. điều này sẽ. Tại thời điểm mở di chúc, nếu các tài sản nêu trong Di chúc này có thay đổi, tăng, giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Số tài sản kể trên có được là do vợ chồng tôi lao động chăm chỉ, tích cóp và dành dụm cả đời. Bây giờ các con còn nhỏ, chưa biết lo toan, tính toán nên chúng tôi không yên tâm giao tài sản cho các con…

II. Người thụ hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách, khả năng của con cái, tình cảm của chúng tôi đối với chúng, chúng tôi cùng nhau lập Di chúc định đoạt toàn bộ di sản của mình. trong Phần I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai chúng tôi qua đời, tất cả tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) được đề cập trong phần I của di chúc này thuộc về những người con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

1. Con trai: …………. …………………… .. sinh ngày …………………………

Số CMND: ……………………. do Công an …………… .. cấp ngày …… /…. / …………

Hộ khẩu thường trú: ………… .. …………………………………………………………………….

2. Con gái: …………. …………. ………… sinh ngày …………. …………………….

Số CMND: …………… .. do Công an ………… cấp. cấp ngày …… /…. / …… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………. ……………………………………………………….

Ngoài những đứa con của chúng tôi có tên và danh tính được liệt kê ở trên, chúng tôi đã để lại tài sản của tôi cho không ai khác.

Chúng tôi đồng ý: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều đã chết. Nếu một trong hai người chết trước thì vợ hoặc chồng (vợ / chồng) còn sống được tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi cả hai vợ chồng đều chết thì các con có quyền chia di sản theo nội dung của Di chúc này.

Nếu một trong hai vợ chồng chúng tôi chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực) thì các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính, hình sự về tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của những người thừa kế khác thì người vi phạm sẽ bị truất quyền thi hành. từ việc thừa kế tài sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế, ta có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì phần di sản nêu trong Di chúc này sẽ bị trừ một phần (2/3 một phần theo quy định của pháp luật). ). ) cho những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật thì phần di sản còn lại vẫn được chia theo nội dung của Di chúc này.

III. Người giữ ý chí và người xuất bản Ý chí

Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người còn lại sẽ là người giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân phát sau khi cả hai chúng tôi đã qua đời.

Nếu khi chết cả hai vợ chồng đều chưa thành niên thì cha mẹ là ông ………… bà …………. sẽ là người quản lý di sản và người trông coi Di chúc.

Con cháu chúng ta phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đừng vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản, gây mất tình cảm trong gia đình. Xin trân trọng kính báo những nguyện vọng cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của Di chúc này.

IV. Cam kết của người lập di chúc.

– Các thông tin cá nhân, tài sản, động sản ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

– Tất cả các tài liệu làm căn cứ lập Di chúc này đều do chúng tôi cung cấp, các tài liệu này do cơ quan có thẩm quyền cấp, không được giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

– Tất cả các động sản, bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, sáng suốt, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn bộ nội dung của Di chúc này và cá nhân chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung của Di chúc, hiểu rõ và nhất trí với tất cả các nội dung đã ghi trong Di chúc và đã ký tên, điểm chỉ vào bản di chúc. điều ước này trước sự chứng kiến ​​của hai nhân chứng. Hai nhân chứng có tên trong Di chúc này đã được chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến ​​việc chúng tôi lập di chúc. Bản di chúc đã được ghi chính xác và thể hiện phù hợp với ý chí và nguyện vọng của tôi. Tôi đã không sửa đổi hoặc thêm bất cứ điều gì.

Di chúc này gồm …… trang được đánh máy bằng tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Người lập di chúc

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

Nhân chứng:

1. Ông: ……………. ……………………; Sinh tại: …..…………………………………

CMND: số …………………… .. do Công an thành phố …………………… cấp.

cấp ngày ………… .. …………………………………………………………………………………… ..

Hộ khẩu thường trú: ……. ………………………………………………………………………… ..

2. Bà :…………..…………………… ..; Sinh tại: ………………………

CMND: số …………………… do Công an thành phố …………………… ..

cấp ngày ………………………………………………………………………………………………… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………… ..

Các nhân chứng khai rằng họ đã tận mắt chứng kiến ​​ông ………… ..và bà …………. đã tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NHÂN CHỨNG CHO Di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập di chúc

Thông thường, di chúc có kết cấu gồm 03 phần: Phần thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và di chúc của người lập di chúc. Đặc biệt:

– Tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:

  • Tài sản chung hay tài sản riêng? Các bằng chứng?
  • Tài sản là đất, nhà hay xe…?

Trường hợp nhà đất phải ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửa, khu đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm. hoàn công công trình xây dựng … của căn nhà, các thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày cấp, số cấp …

Trong trường hợp xe cần ghi rõ loại xe, biển số, thông tin đăng ký xe …

– Nội dung về việc để lại di sản: Ở phần này thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận di sản, đồng thời ghi rõ việc phân chia di sản. Mỗi người có những loại tài sản nào? Bao nhiêu?….

– Phần di chúc: Là phần người lập di chúc bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình sau khi chết như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh chị em hòa thuận với nhau…

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc” bạn nhé.

Xem thêm:  Thuyết minh Chí khí anh hùng

Bài viết “Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 21:34:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu di chúc mới nhất (2 Mẫu) Bản di chúc
#Mẫu #chúc #mới #nhất #Mẫu #Bản #chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vậy dưới đây là 2 mẫu di chúc mới nhất và cách lập mời các bạn tải tại đây.
Bản di chúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
DI CHÚC
Hôm nay, Ngày tháng năm , tại ……………………………………………………………
Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………. Sinh ngày: ……/……./………..
Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại……………………………………
Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ..…
….………………………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:
Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:
1………………………………………………………………………………………….………………………
2…………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: …………………………..
Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con …………………………… sinh năm………….., CMND số:………………..do Công an …………………..cấp ngày ……………………….., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ………………… được sở hữu toàn bộ.
Khi đó con …………………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.
Con………………………. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.
Bản di chúc này do tự tay tôi (……………………………) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập di chúc
Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Mẫu di chúc có người làm chứng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
DI CHÚC
Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ:…….. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:
1.Ông: ……………………..……………………………………… Sinh năm: ………………………..
– CMND số …………….. do Công an thành phố ..……………………. cấp ngày …….…………
– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..……………………………………………
2. Bà: …………….…………………………………………….. Sinh năm: ……………………………
CMND: số ………………………….. do Công an thành phố ……………. cấp ngày ……………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….…………………………………
Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:
I. Di sản
Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:
1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………….., thành phố …………. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND………… cấp ngày ……/……/……….
2.Thửa đất số ……….. tại địa chỉ: ……….., thành phố ……… theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….., hồ sơ gốc số: …………. do UBND ……….. cấp ngày ……/……/……….
3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ……….., số khung ………, số máy …….., màu sơn…………, đăng ký đứng tên …………
4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ……., số khung …….., số máy…….., màu sơn …….., đăng ký đứng tên ……………..
Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.
Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con…
II. Người được hưởng di sản
Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:
Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:
1. Con trai: …………..………………………………………. sinh ngày …………………………
CMND số: …………………………………. do Công an …………….. cấp ngày……/…./………
Hộ khẩu thường trú: …………..…………………………………………………………………….
2. Con gái: …………..………..……… sinh ngày………….…………………………………….
CMND số: …………………………………….. do Công an …………. cấp ngày……/…./……..
Hộ khẩu thường trú: ……………………….……………………………………………………….
Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.
Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.
Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.
Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.
III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc
Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.
Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông……… bà………. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.
Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.
IV. Cam đoan của người lập di chúc.
– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.
– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.
– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.
– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.
Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC
(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:
1. Ông: …………….………………………………; Sinh năm: …..…………………………………
CMND: số ……………………………………………….. do Công an thành phố ……………
cấp ngày …………..……………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …….…………………………………………………………………………..
2. Bà:…………..………………………………………………..; Sinh năm: ………………………
CMND: số …………………… do Công an thành phố ……..……………………………………
cấp ngày …………………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập di chúc
Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể:
– Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:
Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh?
Tài sản là đất , nhà hay xe cộ…?
Trường hợp là đất và nhà, cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửaa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành…
Trường hợp là xe cộ cần ghi rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…
– Phần nội dung về việc để lại tài sản: Ở phần này, thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, đồng thời ghi rõ phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?….
– Phần ý nguyện: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh em hòa thuận với nhau…

Xem thêm:  Top 7 bài Thuyết minh về ngôi trường em đang học

#Mẫu #chúc #mới #nhất #Mẫu #Bản #chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vậy dưới đây là 2 mẫu di chúc mới nhất và cách lập mời các bạn tải tại đây.
Bản di chúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
DI CHÚC
Hôm nay, Ngày tháng năm , tại ……………………………………………………………
Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………. Sinh ngày: ……/……./………..
Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại……………………………………
Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ..…
….………………………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:
Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:
1………………………………………………………………………………………….………………………
2…………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: …………………………..
Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con …………………………… sinh năm………….., CMND số:………………..do Công an …………………..cấp ngày ……………………….., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ………………… được sở hữu toàn bộ.
Khi đó con …………………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.
Con………………………. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.
Bản di chúc này do tự tay tôi (……………………………) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập di chúc
Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Mẫu di chúc có người làm chứng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
DI CHÚC
Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ:…….. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:
1.Ông: ……………………..……………………………………… Sinh năm: ………………………..
– CMND số …………….. do Công an thành phố ..……………………. cấp ngày …….…………
– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..……………………………………………
2. Bà: …………….…………………………………………….. Sinh năm: ……………………………
CMND: số ………………………….. do Công an thành phố ……………. cấp ngày ……………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….…………………………………
Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:
I. Di sản
Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:
1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………….., thành phố …………. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND………… cấp ngày ……/……/……….
2.Thửa đất số ……….. tại địa chỉ: ……….., thành phố ……… theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….., hồ sơ gốc số: …………. do UBND ……….. cấp ngày ……/……/……….
3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ……….., số khung ………, số máy …….., màu sơn…………, đăng ký đứng tên …………
4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ……., số khung …….., số máy…….., màu sơn …….., đăng ký đứng tên ……………..
Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.
Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con…
II. Người được hưởng di sản
Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:
Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:
1. Con trai: …………..………………………………………. sinh ngày …………………………
CMND số: …………………………………. do Công an …………….. cấp ngày……/…./………
Hộ khẩu thường trú: …………..…………………………………………………………………….
2. Con gái: …………..………..……… sinh ngày………….…………………………………….
CMND số: …………………………………….. do Công an …………. cấp ngày……/…./……..
Hộ khẩu thường trú: ……………………….……………………………………………………….
Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.
Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.
Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.
Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.
III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc
Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.
Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông……… bà………. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.
Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.
IV. Cam đoan của người lập di chúc.
– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.
– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.
– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.
– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.
Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC
(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:
1. Ông: …………….………………………………; Sinh năm: …..…………………………………
CMND: số ……………………………………………….. do Công an thành phố ……………
cấp ngày …………..……………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …….…………………………………………………………………………..
2. Bà:…………..………………………………………………..; Sinh năm: ………………………
CMND: số …………………… do Công an thành phố ……..……………………………………
cấp ngày …………………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập di chúc
Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể:
– Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:
Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh?
Tài sản là đất , nhà hay xe cộ…?
Trường hợp là đất và nhà, cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửaa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành…
Trường hợp là xe cộ cần ghi rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…
– Phần nội dung về việc để lại tài sản: Ở phần này, thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, đồng thời ghi rõ phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?….
– Phần ý nguyện: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh em hòa thuận với nhau…

Xem thêm:  Gợi ý học tập mô đun 3 Tiểu học – Tất cả các môn

#Mẫu #chúc #mới #nhất #Mẫu #Bản #chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vậy dưới đây là 2 mẫu di chúc mới nhất và cách lập mời các bạn tải tại đây.
Bản di chúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
DI CHÚC
Hôm nay, Ngày tháng năm , tại ……………………………………………………………
Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………. Sinh ngày: ……/……./………..
Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại……………………………………
Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ..…
….………………………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:
Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:
1………………………………………………………………………………………….………………………
2…………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: …………………………..
Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con …………………………… sinh năm………….., CMND số:………………..do Công an …………………..cấp ngày ……………………….., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ………………… được sở hữu toàn bộ.
Khi đó con …………………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.
Con………………………. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.
Bản di chúc này do tự tay tôi (……………………………) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập di chúc
Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Mẫu di chúc có người làm chứng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
DI CHÚC
Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ:…….. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:
1.Ông: ……………………..……………………………………… Sinh năm: ………………………..
– CMND số …………….. do Công an thành phố ..……………………. cấp ngày …….…………
– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..……………………………………………
2. Bà: …………….…………………………………………….. Sinh năm: ……………………………
CMND: số ………………………….. do Công an thành phố ……………. cấp ngày ……………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….…………………………………
Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:
I. Di sản
Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:
1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………….., thành phố …………. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND………… cấp ngày ……/……/……….
2.Thửa đất số ……….. tại địa chỉ: ……….., thành phố ……… theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….., hồ sơ gốc số: …………. do UBND ……….. cấp ngày ……/……/……….
3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ……….., số khung ………, số máy …….., màu sơn…………, đăng ký đứng tên …………
4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ……., số khung …….., số máy…….., màu sơn …….., đăng ký đứng tên ……………..
Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.
Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con…
II. Người được hưởng di sản
Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:
Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:
1. Con trai: …………..………………………………………. sinh ngày …………………………
CMND số: …………………………………. do Công an …………….. cấp ngày……/…./………
Hộ khẩu thường trú: …………..…………………………………………………………………….
2. Con gái: …………..………..……… sinh ngày………….…………………………………….
CMND số: …………………………………….. do Công an …………. cấp ngày……/…./……..
Hộ khẩu thường trú: ……………………….……………………………………………………….
Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.
Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.
Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.
Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.
III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc
Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.
Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông……… bà………. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.
Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.
IV. Cam đoan của người lập di chúc.
– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.
– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.
– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.
– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.
Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC
(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:
1. Ông: …………….………………………………; Sinh năm: …..…………………………………
CMND: số ……………………………………………….. do Công an thành phố ……………
cấp ngày …………..……………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …….…………………………………………………………………………..
2. Bà:…………..………………………………………………..; Sinh năm: ………………………
CMND: số …………………… do Công an thành phố ……..……………………………………
cấp ngày …………………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập di chúc
Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể:
– Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:
Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh?
Tài sản là đất , nhà hay xe cộ…?
Trường hợp là đất và nhà, cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửaa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, … diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng … của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành…
Trường hợp là xe cộ cần ghi rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…
– Phần nội dung về việc để lại tài sản: Ở phần này, thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, đồng thời ghi rõ phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?….
– Phần ý nguyện: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh em hòa thuận với nhau…

Back to top button