Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Đăng ký học lớp Đảng viên mới

Danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới là mẫu danh sách được lập ra để lên danh sách về việc Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin Đảng viên, ngày vào đảng, đơn vị công tác… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách Đảng viên đăng ký lớp Đảng viên mới tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới như sau:

ĐẢNG BỘ KHỐI ……………

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……………….

…………….., ngày…tháng…năm…

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngày vào Đảng

Đơn vị công tác

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

Nơi nhận:

– Đảng ủy trường

– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ

Mẫu danh sách Đảng viên đăng ký học lớp Đảng viên mới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Chi tiết 82 dự án BT chính thức bị dừng triển khai ở Hà Nội
Back to top button