Mẫu danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm

Mẫu ghi chép danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Mẫu ghi chép danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách cán bộ, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa. Mẫu nêu rõ thông tin cán bộ, giáo viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu ghi chép danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa……………

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

TT

Họ tên

Văn bằng- trường đào tạo

Cơ quan hiện công tác

Môn dạy/ công việc tại tt

Số điện thoại

Ghi chú

1

2

3

4

5

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức (cá nhân )xin cấp phép

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu ghi chép danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công
Back to top button