Mẫu công văn đề nghị thỏa thuận đấu nối của khách hàng

Công văn đề nghị thỏa thuận đấu nối

Mẫu công văn đề nghị về việc thỏa thuận đấu nối của khách hàng

Mẫu công văn đề nghị về việc thỏa thuận đấu nối của khách hàng là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc thỏa thuận đấu nối của khách hàng. Mẫu công văn nêu rõ nội dung thỏa thuận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị về việc thỏa thuận đấu nối của khách hàng như sau:

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……………

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực …………..

(Tên chủ đầu tư) hiện đang là chủ đầu tư thực hiện dự án ….. (tên dự án) tại …… (địa chỉ thực hiện dự án).

Chúng tôi có nhu cầu thỏa thuận đấu nối: …… (ghi rõ nhu cầu thỏa thuận đấu nối là xây dựng mới hay cải tạo, nâng cấp, di chuyển đường dây/trạm biến áp). Đề nghị Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội/Công ty Điện lực phối hợp để thống nhất thỏa thuận đấu nối cho công trình điện của chúng tôi.

Gửi kèm công văn này là hồ sơ thỏa thuận đấu nối công trình …… (tên công trình điện).

Nơi nhận:

– Tổng công ty điện lực ….;

– ….;

– Lưu: …

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký tên và đóng dấu)

Mẫu công văn đề nghị về việc thỏa thuận đấu nối của khách hàng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  SKKN đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học
Back to top button