Mẫu biên bản thanh lý quạt

Mẫu biên bản thanh lý quạt là gì? Mẫu biên bản thanh lý quạt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản ghi chép thanh lý quạt

1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý quạt là gì?

Mẫu biên bản thanh lý quạt là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý quạt. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung thanh lý, thông tin quạt…

2. Mẫu biên bản thanh lý quạt

Mẫu biên bản thanh lý quạt thường được lập ra để ghi chép về việc thanh lý quạt của doanh nghiệp.

Mẫu biên bản thanh lý quạt gồm những nội dung:

+ Thông tin các bên tham gia thanh lý

+ Địa điểm thời gian diễn ra thanh lý

+ Nội dung thanh lý

+ Lý do thanh lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tải Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
Back to top button