Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là hình thức được thực hiện khi một trong các bên có lỗi hoặc không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia.

Khi xử phạt vi phạm hợp đồng, bên cạnh việc xác định có phải chịu phạt vi phạm hay không thì các bên cũng cần quan tâm đến mức phạt vi phạm hợp đồng. Nội dung trong mẫu biên bản xử phạt vi phạm hợp đồng bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin của các bên bao gồm những người có liên quan khác, nêu rõ hành vi của bên vi phạm là gì và đây là gì. quy định tại các Điều, Khoản của hợp đồng đã ký trước đó, trong đó ghi rõ mức phạt tương ứng và mức bồi thường cụ thể nếu có yêu cầu bồi thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

……., ngày tháng năm

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)

Hôm nay, ngày… tháng… năm …… tại …………………… ..

Căn cứ Hợp đồng số …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

– TÔI: ………………….………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..……………

CCCD số …………………… cấp ngày ………… .. ………… tại ……………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………..……

– Những người làm việc với tôi, bao gồm:

+ Ông / Bà: ………………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..………

CCCD số …………………….… ..Cấp ngày ……………………. Trong………………………………..……

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………..……………

+ Ông / Bà: ……………………………………………………………………………………………….

– Những người khác:

+ Ông ………….… Số CCCD cấp ngày… tại …………………… ..

+ ……………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Vào… ngày… tháng …… tôi và gia đình ông / bà ………… .. đã giao kết hợp đồng cho thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông …… .không trả tiền thuê nhà… ……….… Tháng và làm hư hỏng một số đồ đạc trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều ……………… về nghĩa vụ bảo quản tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:

– Gia đình anh / chị ……………………. trả tiền thuê nhà trong… tháng là:…

– Gia đình đã nộp số tiền ……………….… Do vi phạm Điều ……. Hợp đồng thuê sửa chữa nội thất.

Biên bản này gồm … trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thi hành.

THÀNH LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng” bạn nhé.

Xem thêm:  Cách xếp loại học lực cấp 3 mới nhất

Bài viết “Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 22:18:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng
#Mẫu #biên #bản #phạt #phạm #hợp #đồng #Biên #bản #phạm #hợp #đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là biểu mẫu được lập ra khi một trong hai bên có lỗi hoặc không thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên còn lại.
Khi phạt vi phạm hợp đồng, bên cạnh việc xác định có thuộc trường hợp được phạt vi phạm hay không, các bên còn cần lưu ý về mức phạt vi phạm hợp đồng. Nội dung trong mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng bao gồm các nội dung cơ bản như: thông tin của các bên gồm cả những người có liên quan khác, nêu rõ hành vi vi phạm của bên vi phạm là gì và điều này được quy định ở Điều, khoản nào trong hợp đồng đã ký trước đó, nêu rõ mức phạt tương ứng và mức bồi thường cụ thể nếu có yêu cầu về mặt bồi thường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
……., ngày…….. tháng……..năm

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)
Hôm nay, vào hồi… ngày… tháng… năm… tại…………………………………………..……..
Căn cứ Hợp đồng số……………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
– Tôi: ………………….………………………………………………………………………….
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………………………………..……………
CCCD số…………………………… cấp ngày………………………..……… tại……………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..……
– Những người làm việc với tôi, gồm:
+ Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..…
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..………
CCCD số……..………….…..cấp ngày………………. tại………………………………..……
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..……………
+ Ông/Bà: ………………………………………………………………………..………………
– Những người khác:
+ Ông……………………….… CCCD số cấp ngày… tại………………………………………..
+…………………………………………………………………………………………………….
NỘI DUNG LÀM VIỆC
Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông/bà……………..có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông/bà………….chưa trả tiền thuê nhà……….… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều……………… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…
Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:
– Gia đình ông/bà………………. trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …
– Gia đình ông/bà trả số tiền……………….… do vi phạm Điều……. Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất.
Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 Tin học lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #biên #bản #phạt #phạm #hợp #đồng #Biên #bản #phạm #hợp #đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là biểu mẫu được lập ra khi một trong hai bên có lỗi hoặc không thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên còn lại.
Khi phạt vi phạm hợp đồng, bên cạnh việc xác định có thuộc trường hợp được phạt vi phạm hay không, các bên còn cần lưu ý về mức phạt vi phạm hợp đồng. Nội dung trong mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng bao gồm các nội dung cơ bản như: thông tin của các bên gồm cả những người có liên quan khác, nêu rõ hành vi vi phạm của bên vi phạm là gì và điều này được quy định ở Điều, khoản nào trong hợp đồng đã ký trước đó, nêu rõ mức phạt tương ứng và mức bồi thường cụ thể nếu có yêu cầu về mặt bồi thường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
……., ngày…….. tháng……..năm

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)
Hôm nay, vào hồi… ngày… tháng… năm… tại…………………………………………..……..
Căn cứ Hợp đồng số……………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
– Tôi: ………………….………………………………………………………………………….
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………………………………..……………
CCCD số…………………………… cấp ngày………………………..……… tại……………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..……
– Những người làm việc với tôi, gồm:
+ Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..…
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..………
CCCD số……..………….…..cấp ngày………………. tại………………………………..……
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..……………
+ Ông/Bà: ………………………………………………………………………..………………
– Những người khác:
+ Ông……………………….… CCCD số cấp ngày… tại………………………………………..
+…………………………………………………………………………………………………….
NỘI DUNG LÀM VIỆC
Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông/bà……………..có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông/bà………….chưa trả tiền thuê nhà……….… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều……………… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…
Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:
– Gia đình ông/bà………………. trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …
– Gia đình ông/bà trả số tiền……………….… do vi phạm Điều……. Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất.
Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Xem thêm:  Văn khấn Tết Thanh Minh Văn khấn tảo mộ (ngày 3/3 Âm lịch)

NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #biên #bản #phạt #phạm #hợp #đồng #Biên #bản #phạm #hợp #đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là biểu mẫu được lập ra khi một trong hai bên có lỗi hoặc không thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên còn lại.
Khi phạt vi phạm hợp đồng, bên cạnh việc xác định có thuộc trường hợp được phạt vi phạm hay không, các bên còn cần lưu ý về mức phạt vi phạm hợp đồng. Nội dung trong mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng bao gồm các nội dung cơ bản như: thông tin của các bên gồm cả những người có liên quan khác, nêu rõ hành vi vi phạm của bên vi phạm là gì và điều này được quy định ở Điều, khoản nào trong hợp đồng đã ký trước đó, nêu rõ mức phạt tương ứng và mức bồi thường cụ thể nếu có yêu cầu về mặt bồi thường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
……., ngày…….. tháng……..năm

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)
Hôm nay, vào hồi… ngày… tháng… năm… tại…………………………………………..……..
Căn cứ Hợp đồng số……………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
– Tôi: ………………….………………………………………………………………………….
Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………………………………..……………
CCCD số…………………………… cấp ngày………………………..……… tại……………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..……
– Những người làm việc với tôi, gồm:
+ Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..…
Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..………
CCCD số……..………….…..cấp ngày………………. tại………………………………..……
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..……………
+ Ông/Bà: ………………………………………………………………………..………………
– Những người khác:
+ Ông……………………….… CCCD số cấp ngày… tại………………………………………..
+…………………………………………………………………………………………………….
NỘI DUNG LÀM VIỆC
Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông/bà……………..có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông/bà………….chưa trả tiền thuê nhà……….… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều……………… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…
Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:
– Gia đình ông/bà………………. trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …
– Gia đình ông/bà trả số tiền……………….… do vi phạm Điều……. Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất.
Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button