Mẫu biên bản phạm tội quả tang – Mẫu biên bản phạm tội

Mẫu biên bản phạm tội

Biên bản phạm tội quả tang

Biên bản phạm tội quả tang là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bắt phạm tội quả tang. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người phạm tội, thời gian và địa điểm lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của biên bản phạm tội quả tang như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN PHẠM TỘI QUẢ TANG (1)

Hồi ………. giờ ………… ngày…………… tháng …………… năm …….. tại ……………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………….. Chức vụ …………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 111 và Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang như sau (2):

Họ tên: …………………………………………………………. Giới tính: ………………

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại: …………………….

Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: ………………………………………………; Tôn giáo: ………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………

1. Tóm tắt nội dung sự việc, hành vi phạm tội quả tang (3):

Xem thêm:  Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 – Môn Toán

…………………………………………………………………………………………………..

(1) Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ;

(2) Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên;

(3) Bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật.

2. Lời khai của người phạm tội quả tang:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Lời khai của người bị hại (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..

4. Lời khai của người làm chứng/người chứng kiến:

…………………………………………………………………………………………………..

5. Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ chấp hành của người phạm tội quả tang:

…………………………………………………………………………………………………..

7. Tình trạng sức khỏe của người phạm tội quả tang (4):

…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản phạm tội quả tang kết thúc vào hồi ………… giờ……….. ngày…….. tháng …….. năm……..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI BỊ HẠI

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(4) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý

Biên bản phạm tội quả tang

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button