Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu sửa chữa xe ô tô

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sửa chữa xe ô tô. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản việc nghiệm thu sửa chữa xe ô tô

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sửa chữa xe ô tô.

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô nêu rõ:

Thông tin các bên nghiệm thu

Nội dung sửa chữa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  More là gì trong LGBT
Back to top button