Mẫu biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu hết bảo hành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình là văn bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu hết bảo hành công trình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc nghiệm thu hết bảo hành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu hết bảo hành công trình.

Mẫu biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình nêu rõ:

Thông tin các bên nghiệm thu

Nội dung nghiệm thu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Thông tư 136/2020/TT-BQP quy trình trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội BQP
Back to top button