Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

Biên bản nghiệm thu hàng hóa là biên bản chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm, hàng hóa giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận trước đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu hàng hóa. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu, thông tin hàng hóa, thời gian địa điểm lập biên bản…

2. Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO HÀNG HÓA

– Sản phẩm/Dịch vụ:…………………………………………………………….

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số…………………………………………………………….

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao…………………………………………………………….

– Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:…………………………………..

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:……………………………..

Xem thêm:  Manga Ao No Orchestra chuyển thể anime!

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:……………………………..

3. Đại diện bên cung ứng:

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ:

4. Đại diện bên sử dụng / kho:

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ:

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu hàng hóa, dịch vụ

Nghiệm thu là một quá trình kiểm định, thu nhận trước khi bàn giao hay trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, mẫu Biên bản nghiệm thu cũng dùng cho việc kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực nhất định sẽ có biên bản nghiệm thu khác nhau. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu nào cũng phải có tên doanh nghiệp/người nghiệm thu; thông tin 02 bên; hạng mục nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của bên nghiệm thu và bên bàn giao để bảo đảm biên bản đó được công nhận.

Ngoài ra, các Biên bản nghiệm thu mang tính kỹ thuật nên có nội dung thực hiện thử nghiệm để nghiệm thu hay nội dung tham chiếu các tiêu chí đánh giá thông số kỹ thuật để từ đó đưa ra kết quả nghiệm thu một cách thuyết phục.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bổ sung quy định về xử lý giá cho thuê lại đất trong KCN tăng quá khung
Back to top button