Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu công tác xây đá, lát đá. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian và nội dung nghiệm thu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công rọ đá, thảm đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cừ tràm xử lý, gia cố

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
CÔNG TÁC XÂY ĐÁ, LÁT ĐÁ

(Kèm theo biên bản hoàn thành bộ phận công trình xây dựng
số……. ngày……tháng……..năm……)

Công trình: ………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………..

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát).

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………………………………………………………

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 vở bài tập toán 5 tập 2

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………….giờ……..ngày………tháng………năm………

Kết thúc: …………giờ……..ngày………tháng……….năm………..

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung nghiệm thu:

a/ Kết quả kiểm tra:

Số TT Vị trí khối xây Theo thiết kế Thực tế thi công
Mác vữa Kích thước
D x R x C (m)
Mác vữa Kích thước
D x R x C (m)
1
2
3

b/ Nhận xét chung:

* Về độ chặt của khối đá xây: …………………………………………………………………………….

(Cần đánh giá về mức độ chặt của khối xây, có chèn thêm đá dăm để đảm bảo khối xây được đặc chắc không)

* Về độ phẳng của bề mặt khối đá xây: …………………………………………………………………

(Cần đánh giá mức độ bằng phẳng của bề mặt khối đá sau khi xây)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button