Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bê tông cốt thép. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép được lập ra khi hai bên tổ chức nghiệm thu về bê tông cốt thép của công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của các bên nghiệm thu, biên bản chỉ được công nhận và ký kết khi hai bên đồng ý với kết quả nghiệm thu. Nếu trong thời gian nghiệm thu có vi phạm thì biên bản sẽ không được ký kết.

Biên bản được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Đi học thêm tiếng Trung là gì
Back to top button