Mẫu biên bản kiểm tra từng phần

Biên bản kiểm tra từng phần

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra từng phần

Mẫu biên bản kiểm tra từng phần là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra tàu cá từng phần. Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản ghi chép kiểm tra từng phần

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/ĐKTC

……….., ngày …… tháng ……. năm 20…

BIÊN BẢN
KIỂM TRA TỪNG PHẦN

Tên sản phẩm:

Nơi đóng mới/cải hoán:

Theo yêu cầu:………………………; Ngày…….tháng……..năm………….

Của:………………………..; Chúng tôi gồm:

Đăng kiểm viên của:

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế ……………………… và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Kiểm tra từng phần:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA(*)

……………………………………………………………………………

YÊU CẦU CỤ THỂ

……………………………………………………………………………

KẾT LUẬN

……………………………………………………………………………

– Họ tên, chữ ký của những người có mặt khi kiểm tra:

……………………………………………………………………………

Biên bản này được lập 03 bản ; chủ cơ sở sản xuất 01 bản, chủ tàu 01 bản, Đăng kiểm tàu cá 01 bản.

Ghi chú:

(*) Không giới hạn độ dài trang, cách ghi và cách biểu diễn bằng các bảng, hình vẽ kỹ thuật đối với nội dung và kết quả kiểm tra.

(**) ĐKV theo chuyên môn.

Mẫu biên bản kiểm tra từng phần

Mẫu biên bản kiểm tra từng phần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Top 4 bài cảm nhận hình ảnh bà Tú trong bài Thương vợ siêu hay
Back to top button