Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT, đây là mẫu biên bản được các cán bộ kiểm tra lập ra khi có sự kiểm tra công trình xây dựng đã hoàn thành. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 58/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành 71 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đất đai, nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành tại đây.

Mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành như sau:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)

____________________
Số: ___ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:……… do:……..cấp ngày:……………..)

Xem thêm:  Chương trình giáo dục mới: Các môn học thay đổi thế nào?

– Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm kiểm tra: ………………………………………………………………………………………..

– Cán bộ kiểm tra: …………………………………………………………………………………………..

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

– Công trình: …………………………………………………………………………………………………

– Số tầng:…………………………….. Chiều cao công trình: …………………..m

– Kết cấu: …………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng trệt: ………………………………………………………………………….

– Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ………………..…………………………………………….

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

………………………………….………………………………………………………………………………

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

……………………………………..……………………………………………………………………………

4. Các vấn đề khác:

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số: …………….……………………..

Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:……../2003/QĐ-UB)

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số: ………………………………….

Ngày của: ………………………………………………………………………………………………………

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số: ……………………………………..

Ngày của: ………………………………………………………………………………………………………

– Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày của ủy ban nhân dân

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký và ghi rõ họ và tên)
CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ và tên)

KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận: ……………………………………………………………

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có) ……………………………………………………………

Ghi chú: (nếu có) …………………………………………………………………………………………..

………….., ngày…..tháng…..năm…..
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)……
(Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi Cheo Cheo sinh sản
Back to top button