Mẫu biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Biên bản họp xét đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Biên bản chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm. Đây là mẫu dùng để chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy của giáo viên. Mẫu bao gồm các thông tun: Tên sáng kiến kinh nghiệm, tên người viết, thời gian thực hiện…..

Nội dung của biên bản xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

PHÒNG GD&ĐT………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Tên SKKN: “Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp….”

Họ tên người viết: …………….

Thời gian thực hiện: Từ tháng….năm ….. đến tháng ….. năm……

2. Thời gian đánh giá nghiệm thu:

……………………………………………………………………………………

3. Thành phần tham dự:

– Thành phần tham dự theo Quyết định số:……………có mặt:…………vắng mặt:………., lý do:………………………………………………………………

– Đại biểu tham dự:……………………………………………………………..

4. Nội dung:………………………………………..

4.1. Thư ký HĐ thông qua Quyết định thành lập Hội đồng.

4.2. Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình làm việc và tiến hành thực hiện các công việc sau:

Xem thêm:  Động lực nào giúp thị trường bất động sản bật tăng trở lại, bấp chấp Covid-19?

– Người viết SKKN thông qua SKKN của mình……………………………………

– Các thành viên nhận xét nêu câu hỏi:………………………………………..

– Phát biểu của Đại biểu tham dự (Nếu có).………………………………………..

– Trả lời của người viết SKKN.………………………………………..

– Các thành viên HĐ tiến hành chấm điểm vào phiếu đánh giá: Tổng số điểm của các thành viên Hội đồng………………Điểm trung bình:………..; Xếp loại:…………………………

4.3. Kết luận của Chủ tịch HĐ:……………………………………………….

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Mẫu biên bản xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button