Mẫu biên bản bắt người đang bị truy nã

Mẫu biên bản bắt người

Biên bản bắt người đang bị truy nã

Biên bản bắt người đang bị truy nã là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bắt người đang bị truy nã. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người đang bị truy nã… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của biên bản bắt người đang bị truy nã như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI ĐANG BỊ TRUY NÃ

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm …………….. tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………….. Chức vụ ………………………

Ông/bà: …………………………………………………………. Chức vụ …………………….

cùng với ông/bà: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở: ………………………………… là người chứng kiến.

Căn cứ Quyết định truy nã/Lệnh truy nã số: ……………………. ngày ……….. tháng ……… năm … Của …………………..

Căn cứ khoản 2 Điều 112, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với:

Họ tên: ………………………………………………… Giới tính: ……………………………

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………

Xem thêm:  Tổng đài tiếp nhận thông tin Covid19 Hà Nội

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại: ………………………..

Quốc tịch: ……………………; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo: ……………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..

Sau khi xác định đúng là người đang bị truy nã theo Quyết định truy nã/Lệnh truy nã số: ………………………………. ngày ……….. tháng ……… năm ……………… của

Chúng tôi đã tuyên bố bắt: …………………………………………………………………

Sau khi khám người bị bắt, chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu dưới đây:

………………………………………………………………………………………………………

Thái độ của người bị bắt truy nã:

………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt truy nã (*):

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của người bị bắt:

………………………………………………………………………………………………………

(*) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

………………………………………………………………………………………………………

Lời khai của người phát hiện, bắt người có Quyết định truy nã/Lệnh truy nã:

………………………………………………………………………………………………………

Việc bắt giữ kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng …….. năm

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát…………………………., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ BẮT

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI PHÁT HIỆN, BẮT NGƯỜI BỊ TRUY NÃ

Biên bản bắt người đang bị truy nã

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mách mẹ 12 kiểu tóc cho bé gái đảm bảo mỗi sáng “con xinh xúng xính, mẹ kịp giờ làm”
Back to top button