Mẫu biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc mới nhất

Bạn cần mẫu biên bản bàn giao công việc khi nào? Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. hoatieu.vn xin mời bạn đọc tải mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất để người dùng tham khảo.

1. Biên bản bàn giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hoặc chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.

2. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hoặc chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.

Bằng biên bản này, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ những tài liệu, công cụ, dụng cụ làm việc của mình cũng như những công việc đã làm, đang làm dở hoặc đã lên kế hoạch.

Xem thêm:  Lộ diện hai đô thị gần 4.000 ha được Bắc Giang xây dựng quy hoạch sau cơn sốt đất

Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về công việc và các hồ sơ, tài sản khi được nhận bàn giao.

Có thể thấy rõ ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc trên một số phương diện dưới đây:

– Bảo vệ quyền lợi cho các bên sau khi bàn giao

Vì một lý do nào đó, trước khi không thể tiếp tục công việc, người lao động phải bàn giao rõ ràng để tránh việc:

+ Bồi thường khi thất thoát tài liệu, tài sản;

+ Văn bản, tài liệu quan trọng liên quan đến công việc bị xóa bỏ;

+ Công cụ, dụng cụ, tài sản chung bị chiếm dụng thành của riêng;

+ Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể bị phát tán, rò rỉ ra bên ngoài gây tổn thất cho doanh nghiệp;

– Thể hiện trách nhiệm công việc của người bàn giao

Trước khi nghỉ, việc lập biên bản bàn giao công việc đầy đủ, chi tiết sẽ thể hiện một con người có tinh thần trách nhiệm đối với chính công việc và doanh nghiệp của mình.

Điều này sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Việc này khá có lợi đối với những người xin nghỉ để tìm một công việc mới.

Ngoài ra, không phải bất cứ trường hợp nào người tiếp nhận cũng có thể dễ dàng thực hiện công việc mới, chưa nói sẽ mất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc tiếp nhận.

Xem thêm:  Chào Buổi Sáng - MTV hợp âm

Chính vì vậy, biên bản bàn giao công việc với các mục chi tiết cùng sự hướng dẫn của người bàn giao sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tiếp nhận để biết rõ hơn về công việc và cách xử lý công việc.

– Thực hiện đúng quy trình làm việc

Việc bàn giao và hướng dẫn người tiếp nhận không chỉ thể hiện trách nhiệm của người lao động mà còn là yêu cầu cần thiết trong quy trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Quy trình này phải được thực hiện nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ của người bàn giao và người tiếp nhận bàn giao.

3. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Lý do bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc

Người nhận

1

2

B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN

STT

Tên tài liệu, tài sản

Số lượng

Tình trạng

Vị trí

1

2

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 2

Trước khi viết biên bản bàn giao công việc, người lao động sẽ phải viết đơn xin thôi việc. Để thuận tiện và thêm ý tưởng cho việc viết mẫu đơn này, mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc mà chúng tôi chuẩn bị sẵn.

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao công việc như sau:

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại……………………………………………chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………………………….Bộ phận:………………………MSNV…………………………

Người nhận bàn giao:…………………………………..Bộ phận:………………………MSNV………………………….

Lý do bàn giao……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu quy chế văn hóa công sở trường học
Back to top button