Mẫu báo cáo tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích

Dành cho cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Mẫu báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích

Mẫu báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tai nạn thương tích… Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2014/TT-BY. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích như sau:

Biểu số: 4/YTTN
Ban hành theo Thông tư
Số: 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014
của Bộ Y tế

Đơn vị báo cáo:……………….
Đơn vị nhận báo cáo:…………

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng

TT

Tên TNTT

Mắc

Tử vong

1

2

3

4

TỔNG SỐ

1

TN Giao thông

2

Đuối nước

3

Ngộ độc thực phẩm

4

Tự tử

5

TN lao động

6

TN khác

………….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục người dân phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đồng thời có giải pháp nhằm hạn chế mắc và tử vong do tai nạn.

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng.

3. Cách tổng hợp và ghi chép: Chỉ tổng hợp bị TNTT điều trị tại cơ sở.

Biểu gồm: 4 cột

Cột 1 (số thứ tự): Đã được đánh số theo loại TNTT.

Cột 2 (tên TNTT): Thống kê một số TNTT như đã ghi trong biểu.

Cột 3 (mắc): Ghi số mắc TNTT theo từng loại TNTT.

Cột 4 (tử vong): Ghi số tử vong do TNTT tương ứng với loại TNTT.

4. Nguồn số liệu: Sổ khám bệnh A1/YTCS của cơ sở.

Mẫu báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Anime Hanzawa – Chàng Hung Thủ Số Nhọ, ngoại truyện của Conan sẽ lên sóng vào tháng 10!
Back to top button