Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn cá nhân là mẫu báo cáo được thiết kế để báo cáo về kết quả hoạt động của công đoàn cá nhân. Mẫu nêu rõ thông tin người báo cáo, nội dung tường trình, … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của cá nhân là văn bản cung cấp thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nào đó để gửi lên cấp trên xem xét và phê duyệt nhằm mục đích khen thưởng trong năm tới. dịp cuối năm. Dưới đây là mẫu báo cáo kết quả hoạt động công đoàn cá nhân 2022 mới nhất dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tạo ra nhằm tổng hợp lại những thành tích mà họ đã đạt được trong suốt một năm, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả hoạt động cá nhân công đoàn là gì?

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cá nhân công đoàn là mẫu báo cáo thường được các cá nhân lập ra để báo cáo thành tích cá nhân đạt được trong năm qua, từ đó chỉ ra những mặt đạt được cũng như hạn chế trong quá trình làm việc. công việc của mình trong năm qua. Sau đây báo cáo ABC Land muốn gửi đến độc giả tổng hợp 2 mẫu báo cáo. Vui lòng đọc ở đây để biết chi tiết.

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân để khen thưởng

CÁC ĐƠN VỊ CẤP ĐỘ LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng ……………….

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ……………… * 1

Tên đơn vị, cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Toàn văn bằng chữ thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đối với các đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang web; tổ chức bộ máy, tổng số cán bộ, công chức, viên chức; Chức năng và nhiệm vụ được giao.

– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê hương; nơi cư trú; Công việc; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TỰU

Báo cáo kết quả hoạt động phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), năng suất, chất lượng, hiệu quả … đã đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp thực hiện xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; bài học kinh nghiệm trong đợt thi đua… * 2.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ CUNG CẤP
PHẦN THƯỞNG * 3
(Đã được ký và đóng dấu)

ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO * 4
(Đã được ký và đóng dấu
)

3. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân đoàn viên, mẫu 1

Trường Cao đẳng Sư phạm Huyện ………….

CĐCS …………………….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Hình thức đề nghị khen thưởng: …………………………………………………….

I. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính: ……………………

– Ngày sinh: ……………………………………………………………

– Quê nhà: ……………………………………………………………………………..

– Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

– Chức vụ, đơn vị công tác: …………………… ..

+ Chính phủ: …………………………………………………….

+ Công đoàn: …………………………………………………….

– Trình độ chuyên môn: …………………… .Năm vào ngành: ………….

II. Thành tích xuất sắc:

Những điều cơ bản để viết báo cáo hiệu suất:

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn và nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;

– Thành tích tiêu biểu xuất sắc của các năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện đầy đủ nội dung công việc đã làm được và thành tích, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ căn cứ đối chiếu với tiêu chuẩn). quy định theo mức đề nghị khen thưởng);

– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ cá nhân chủ động đề xuất những hoạt động nào, những công việc nào tham gia thực hiện …….

III. Danh hiệu và giải thưởng nhận được:

– Tùy theo hình thức và mức khen thưởng, cá nhân có thể kê khai danh hiệu, hình thức khen thưởng theo số năm liên tục để đề nghị khen thưởng;

– Nếu là lãnh đạo, quản lý cần kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen thưởng.

TT

Hình thức khen thưởng

Số lượng, cấp độ quyết định

Tôi xác nhận rằng báo cáo hiệu suất là đúng.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG TY

CHỦ TỊCH

NGƯỜI BÁO CÁO

4. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân đoàn viên, mẫu 2

Trường Cao đẳng Sư phạm Huyện ………….

CĐCS …………………….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề xuất ……………………

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên: …………… Sinh ngày… tháng… năm…. Giới tính Nam Nữ)

Quê nhà: …

Nơi cư trú: …

Chức vụ, đơn vị công tác:…

Số năm làm việc:…

Hoạt động công đoàn chuyên trách kể từ khi… giữ chức vụ…

II. Thành tích xuất sắc:

Những điều cơ bản để viết báo cáo hiệu suất:

– Căn cứ vào nhiệm vụ được giao của từng người để viết báo cáo thành tích tiêu biểu xuất sắc các năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện đầy đủ nội dung công việc đã làm được và thành tích, có số liệu cụ thể để chứng minh.

– Nếu có sáng kiến ​​hoặc đề xuất, báo cáo rõ cá nhân chủ động đề xuất những hoạt động nào, những nhiệm vụ nào tham gia thực hiện…

III. Các danh hiệu và hình thức đã được trao

– Kê khai các danh hiệu, hình thức đã được khen thưởng của các năm liền kề với năm khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức khen thưởng).

Ghi cụ thể từng năm được khen thưởng hình thức nào, danh hiệu thi đua nào, cấp nào, số lượng quyết định khen thưởng.

– Nếu là lãnh đạo, quản lý cần kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen thưởng.

(Báo cáo phải có đủ căn cứ, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của mức đề nghị khen thưởng).

Tôi xác nhận rằng báo cáo hiệu suất là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn

NGƯỜI BÁO CÁO

5. Cách chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn cá nhân

Khi soạn thảo báo cáo trên, người biên tập phải lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất: Về đề xuất

Chủ thể được đề xuất ở đây có thể là Công đoàn cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Phụ thuộc vào mức thưởng. Người soạn thảo phải nắm chắc nguyên tắc sau đây đề nghị nào phải gửi đến ban chấp hành công đoàn cơ sở đó.

Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch

Như trong mẫu ở trên, người biên tập phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Các chức vụ trong chính phủ; Vị trí của công đoàn phụ thuộc vào vị trí của người soạn thảo để điền vào. Mục này không bắt buộc.

Thứ ba: Về thành tích

– Công tác chính trị, tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như:

lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, các quy định của Nhà trường; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; Học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, …

Đây được coi là những yếu tố để xác định tư tưởng của thành viên khi gia nhập tổ chức. Mỗi tổ chức khi thành lập đều mang trong mình lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng không đi ngược lại đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì vậy, các thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ khi tham gia và thực hiện các nhiệm vụ được phân công cụ thể, tránh các trường hợp lệch lạc tư tưởng chính trị.

– Thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bao gồm các yếu tố: Công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng …

Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc cũng có thể do sự sáng tạo của mỗi cá nhân có thành tích được tuyên dương trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cá nhân người soạn thảo cần nêu những thông tin chính xác, cụ thể để từ đó làm căn cứ khen thưởng.

Thứ 4: Về việc xác nhận báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của cá nhân

Người soạn thảo báo cáo cần được sự đồng ý của các đối tượng: Ban Chấp hành công đoàn bộ phận, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Việc xác nhận các đối tượng này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm bảo báo cáo cung cấp thông tin khách quan nhất từ ​​người biên tập.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của một giáo viên cấp 2
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng 2022

Bài viết “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 18:42:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022
#Mẫu #báo #cáo #thành #tích #cá #nhân #công #đoàn

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân công đoàn. Mẫu nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn  là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhất định nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng vào dịp cuối năm. Dưới đây là Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất 2022 dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động lập ra để tổng kết lại những thành tích mà mình đã đạt được trong suốt một năm, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là gì?
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo thường được cá nhân lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân mình trong năm vừa qua, từ đó đưa ra được những thành tích cũng như hạn chế trong quá trình hoạt động làm việc năm qua của mình. Bài báo cáo dưới đây ABC Land muốn gửi tới bạn đọc tổng hợp 2 mẫu bài báo cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. THÔNG TIN CHUNG
– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua… *2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG *3(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 1

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Hình thức đề nghị khen: …………………………………………….
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên:……………………………………………………Giới tính: ……………
– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
– Quê quán: ……………………………………………………………………………..
– Nơi thường trú: ………………………………………………………………………
– Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………..
+ Chính quyền: ………………………………………………………………………..
+ Đoàn thể: ……………………………………………………………………………..
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………….Năm vào ngành: …………….
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;
– Những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng);
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…….
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:
– Tùy theo hình thức và các mức khen thưởng để cá nhân kê khai những danh hiệu và hình thức đã khen theo số năm liền kề đề nghị khen thưởng;
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

TT

Hình thức khen thưởng

Số, cấp quyết định

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

4. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 2

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị……………………
I. Sơ yếu lý lịch:
Họ, tên: …………… Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính (Nam/Nữ)
Quê quán: …
Nơi thường trú: …
Chức vụ, đơn vị công tác: …
Năm tham gia công tác: …
Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm … đã giữ chức vụ…
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng
– Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng).
Ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng.
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.
(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)
Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

5. Cách soạn báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Khi soạn thảo báo cáo trên, người soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:
Thứ nhất: Về đề nghị
Chủ thể đề nghị ở đây có thể là công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Tùy thuộc vào từng cấp khen thưởng. Người soạn thảo phải nắm chắc được nguyên tắc sau là đề nghị cấp nào thì gửi gửi ban chấp hành công đoàn đó.
Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch
Như mẫu ở phần trên, chủ thể soạn thảo phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn thì tùy vào chức vụ của người soạn thảo để điền. Mục này không bắt buộc phải có.
Thứ ba: Về thành tích đạt được
– Công tác chính trị tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như
Lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên, quy định của Nhà trường; tham gia sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…
Đây được coi là những yếu tố để xác định tư tưởng của thành viên khi tham gia tổ chức. Mỗi một tổ chức khi được lập ra đều mang trong mình một lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng nhất định không đi ngược lại đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chính vì vậy , thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ đường lối khi tham gia và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao, tránh những trường hợp sai lệch về tư tưởng chính trị.
– Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Phần kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gồm các yếu tố sau: Công tác chuyên môn, nhiệm vụ; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng…..
Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc có thể do sáng tạo của từng cá nhân có những thành tích được biểu dương trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Cá nhân soạn thảo cần nêu được những thông tin chính xác , cụ thể để từ đó làm cơ sở khen thưởng.
Thứ tư: Về xác nhận báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Người soạn thảo báo cáo cần được ý kiến xác nhận của các chủ thể sau: Ban chấp hành công đoàn bộ phận và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xác nhận của các chủ thể này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm báo báo cáo cung cấp thông tin khách quan nhất từ người soạn thảo.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

Xem thêm:  Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

#Mẫu #báo #cáo #thành #tích #cá #nhân #công #đoàn

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân công đoàn. Mẫu nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn  là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhất định nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng vào dịp cuối năm. Dưới đây là Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất 2022 dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động lập ra để tổng kết lại những thành tích mà mình đã đạt được trong suốt một năm, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là gì?
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo thường được cá nhân lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân mình trong năm vừa qua, từ đó đưa ra được những thành tích cũng như hạn chế trong quá trình hoạt động làm việc năm qua của mình. Bài báo cáo dưới đây ABC Land muốn gửi tới bạn đọc tổng hợp 2 mẫu bài báo cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. THÔNG TIN CHUNG
– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua… *2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG *3(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 1

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Hình thức đề nghị khen: …………………………………………….
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên:……………………………………………………Giới tính: ……………
– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
– Quê quán: ……………………………………………………………………………..
– Nơi thường trú: ………………………………………………………………………
– Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………..
+ Chính quyền: ………………………………………………………………………..
+ Đoàn thể: ……………………………………………………………………………..
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………….Năm vào ngành: …………….
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;
– Những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng);
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…….
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:
– Tùy theo hình thức và các mức khen thưởng để cá nhân kê khai những danh hiệu và hình thức đã khen theo số năm liền kề đề nghị khen thưởng;
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

TT

Hình thức khen thưởng

Số, cấp quyết định

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

4. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 2

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị……………………
I. Sơ yếu lý lịch:
Họ, tên: …………… Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính (Nam/Nữ)
Quê quán: …
Nơi thường trú: …
Chức vụ, đơn vị công tác: …
Năm tham gia công tác: …
Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm … đã giữ chức vụ…
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng
– Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng).
Ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng.
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.
(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)
Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

5. Cách soạn báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Khi soạn thảo báo cáo trên, người soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:
Thứ nhất: Về đề nghị
Chủ thể đề nghị ở đây có thể là công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Tùy thuộc vào từng cấp khen thưởng. Người soạn thảo phải nắm chắc được nguyên tắc sau là đề nghị cấp nào thì gửi gửi ban chấp hành công đoàn đó.
Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch
Như mẫu ở phần trên, chủ thể soạn thảo phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn thì tùy vào chức vụ của người soạn thảo để điền. Mục này không bắt buộc phải có.
Thứ ba: Về thành tích đạt được
– Công tác chính trị tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như
Lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên, quy định của Nhà trường; tham gia sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…
Đây được coi là những yếu tố để xác định tư tưởng của thành viên khi tham gia tổ chức. Mỗi một tổ chức khi được lập ra đều mang trong mình một lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng nhất định không đi ngược lại đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chính vì vậy , thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ đường lối khi tham gia và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao, tránh những trường hợp sai lệch về tư tưởng chính trị.
– Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Phần kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gồm các yếu tố sau: Công tác chuyên môn, nhiệm vụ; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng…..
Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc có thể do sáng tạo của từng cá nhân có những thành tích được biểu dương trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Cá nhân soạn thảo cần nêu được những thông tin chính xác , cụ thể để từ đó làm cơ sở khen thưởng.
Thứ tư: Về xác nhận báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Người soạn thảo báo cáo cần được ý kiến xác nhận của các chủ thể sau: Ban chấp hành công đoàn bộ phận và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xác nhận của các chủ thể này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm báo báo cáo cung cấp thông tin khách quan nhất từ người soạn thảo.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

Xem thêm:  Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên mới 2022

#Mẫu #báo #cáo #thành #tích #cá #nhân #công #đoàn

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân công đoàn. Mẫu nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn  là văn bản cung cấp những thông tin về chức năng, thành tích, nhiệm vụ của một cá nhân nhất định nhằm gửi lên cấp trên xét duyệt vào những mục đích như khen thưởng, tặng thưởng vào dịp cuối năm. Dưới đây là Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất 2022 dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động lập ra để tổng kết lại những thành tích mà mình đã đạt được trong suốt một năm, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là gì?
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là mẫu bản báo cáo thường được cá nhân lập ra để báo cáo về thành tích của cá nhân mình trong năm vừa qua, từ đó đưa ra được những thành tích cũng như hạn chế trong quá trình hoạt động làm việc năm qua của mình. Bài báo cáo dưới đây ABC Land muốn gửi tới bạn đọc tổng hợp 2 mẫu bài báo cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. THÔNG TIN CHUNG
– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua… *2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNHKHEN THƯỞNG *3(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 1

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Hình thức đề nghị khen: …………………………………………….
I. Sơ lược lý lịch:
– Họ và tên:……………………………………………………Giới tính: ……………
– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
– Quê quán: ……………………………………………………………………………..
– Nơi thường trú: ………………………………………………………………………
– Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………..
+ Chính quyền: ………………………………………………………………………..
+ Đoàn thể: ……………………………………………………………………………..
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………….Năm vào ngành: …………….
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;
– Những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng);
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…….
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:
– Tùy theo hình thức và các mức khen thưởng để cá nhân kê khai những danh hiệu và hình thức đã khen theo số năm liền kề đề nghị khen thưởng;
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

TT

Hình thức khen thưởng

Số, cấp quyết định

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

4. Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân công đoàn mẫu 2

CĐGD HUYỆN …………
CĐCS ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị……………………
I. Sơ yếu lý lịch:
Họ, tên: …………… Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính (Nam/Nữ)
Quê quán: …
Nơi thường trú: …
Chức vụ, đơn vị công tác: …
Năm tham gia công tác: …
Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm … đã giữ chức vụ…
II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:
Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:
– Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.
– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…
III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng
– Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng).
Ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng.
– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.
(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)
Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

5. Cách soạn báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Khi soạn thảo báo cáo trên, người soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:
Thứ nhất: Về đề nghị
Chủ thể đề nghị ở đây có thể là công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Tùy thuộc vào từng cấp khen thưởng. Người soạn thảo phải nắm chắc được nguyên tắc sau là đề nghị cấp nào thì gửi gửi ban chấp hành công đoàn đó.
Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch
Như mẫu ở phần trên, chủ thể soạn thảo phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn thì tùy vào chức vụ của người soạn thảo để điền. Mục này không bắt buộc phải có.
Thứ ba: Về thành tích đạt được
– Công tác chính trị tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như
Lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên, quy định của Nhà trường; tham gia sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…
Đây được coi là những yếu tố để xác định tư tưởng của thành viên khi tham gia tổ chức. Mỗi một tổ chức khi được lập ra đều mang trong mình một lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng nhất định không đi ngược lại đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chính vì vậy , thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ đường lối khi tham gia và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao, tránh những trường hợp sai lệch về tư tưởng chính trị.
– Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
Phần kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gồm các yếu tố sau: Công tác chuyên môn, nhiệm vụ; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng…..
Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc có thể do sáng tạo của từng cá nhân có những thành tích được biểu dương trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Cá nhân soạn thảo cần nêu được những thông tin chính xác , cụ thể để từ đó làm cơ sở khen thưởng.
Thứ tư: Về xác nhận báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
Người soạn thảo báo cáo cần được ý kiến xác nhận của các chủ thể sau: Ban chấp hành công đoàn bộ phận và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xác nhận của các chủ thể này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm báo báo cáo cung cấp thông tin khách quan nhất từ người soạn thảo.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

Back to top button