Mẫu báo cáo số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Báo cáo số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mẫu báo cáo về số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mẫu báo cáo về số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, số lượng thuốc phải kiểm soát… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt như sau:

TÊN CƠ SỞ XUẤT KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..……..

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐÃ SỬ DỤNG PHỤC VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

Kính gửi: Bộ Y tế.

Tên chương trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: .…………….………………

STT

Tên thuốc, hàm lượng/nồng độ, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Số giấy phép nhập khẩu

Đơn vị tính

Số lượng đã nhập khẩu

Số lượng đã sử dụng

Hỏng, vỡ*

Số lượng thuốc còn lại

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5)-(6)-(7)

(9)

– Nếu có, cần báo cáo chi tiết

……………….., ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Bộ Y tế;
– Lưu tại cơ sở.

Xác nhận của cơ quan phê duyệt hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
Thủ trưởng cơ quan
( tên, đóng dấu)

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
( tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  La Vida Residences - Dự án nhà phố cao cấp tại Vũng Tàu
Back to top button