Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch

Báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu bản báo cáo được người thẩm định lập ra để báo cáo về kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người lập báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ …………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra lý lịch

– Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

– Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………….

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………….

– Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………….

– Ngày vào Đảng chính thức: …………………………………………………………………….

– Hiện đang sinh hoạt tại: ………………………………………………………………………….

– Được sự phân công của Chi bộ Đảng trường ……………….. nhận nhiệm vụ kèm cặp, giúp đỡ và tiến hành thẩm tra lý lịch của quần chúng …………. hiện đang công tác tại trường ………………….

Sau khi tiến hành công tác thẩm tra lý lịch, tôi xin báo cáo kết quả các nội dung cụ thể như sau:

1. Về lý lịch:

– Được khai đầy đủ, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các yêu cầu của cấp trên quy định.

2. Nhận xét của các nơi đến thẩm tra:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan đã báo cáo đầy đủ và trung thực những nội dung được cấp ủy chi bộ trường …………………. giao thẩm tra và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp ủy về những nội dung nêu trên.

Xác nhận cấp ủy chi bộ

Người báo cáo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Quyền im lặng là gì?
Back to top button