Mẫu bảng tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước

Bảng tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mẫu bảng tổng hợp về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mẫu bảng tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước là mẫu bảng được lập ra để ghi chép tổng hợp về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước. Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng tổng hợp về kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước

TT

Tỉnh

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra

Số lượng đối tượng thanh tra, kiểm tra

Số lượng tổ chức, cá nhân bị xử phạt

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Thay đổi

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Thay đổi

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Thay đổi

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Thay đổi

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

(7)

(8)

(9)=(8)-(7)

(10)

(11)

(12)=(11)-(10)

Tổng

1

Tỉnh A

2

Tỉnh B

Mẫu bảng tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự
Back to top button