Mẫu bảng kê khai giá thuốc sản xuất trong nước

Bảng kê khai giá thuốc

Mẫu bảng kê khai về giá thuốc sản xuất trong nước

Mẫu bảng kê khai về giá thuốc sản xuất trong nước là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về giá thuốc sản xuất trong nước. Mẫu nêu rõ thông tin về thuốc, giá thành của thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê khai về giá thuốc sản xuất trong nước như sau:

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/……..
V/v kê khai giá thuốc

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20 ……..

BẢNG KÊ KHAI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Kính gửi: Bộ Y tế.

Tên thuốc, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Hoạt chất

Nồng độ/ Hàm lượng

Số giấy đăng ký lưu hành

Đơn vị tính

Giá thành

Giá bán buôn dự kiến

Giá bán lẻ dự kiến (Nếu có)

Các tài liệu khác kèm theo (nếu có):

– .…………….………………………

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai.

Ghi chú:

– Đơn vị tính: Tính theo quy cách đóng gói nhỏ nhất.

– Giá bán buôn, bán lẻ dự kiến đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và giá thành tính theo VNĐ.

Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu bảng kê khai về giá thuốc sản xuất trong nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  10 cách tiết kiệm chi tiêu "luôn đúng" mà bạn nên áp dụng dù đã có gia đình hay còn độc thân
Back to top button