Mẫu bảng ghi điểm của giáo viên

Bảng ghi điểm của giáo viên

Mẫu bảng ghi chép điểm của giáo viên

Mẫu bảng ghi chép điểm của giáo viên là mẫu bảng được lập ra để giáo viên ghi chép điểm. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, ngày kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép điểm của giáo viên như sau:

BẢNG GHI ĐIỂM

MÔN HỌC/MÔ-ĐUN…………………….

TT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

NGÀY KIỂM TRA

Điểm tổng kết

GHI CHÚ

Điểm kiểm tra định kỳ

Môn học/Mô-đun

Điểm kiểm tra kết thúc Môn học/Mô-đun

lần 1

lần 2

Mẫu bảng ghi chép điểm của giáo viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bài viết số 6 lớp 7 đề 5: Giải thích câu Học, học nữa, học mãi của Lênin
Back to top button