Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án – Bản tóm tắt bệnh án

Bản tóm tắt bệnh án

Mẫu tóm tắt bệnh án điều trị tại bệnh viện

Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh. Mời các bạn tham khảo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Nội dung của Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

……………………………..

Bệnh viện:……………….

TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

1. Họ và tên(In hoa):……………………………..2. Năm sinh:………..

3. Gii: Nam □ Nữ □ 4. Dân tộc:………………….

5. Mã số BHXH/Thẻ BHYT s:………………..

6. Nghề nghiệp:………………………………………………………….

7. Cơ quan/Đơn vị công tác:…………………………………

8. Địa chỉ: Số nhà……….Thôn, tổ ……..Xã, phường, thị trấn…………..

Huyện (Quận): ………………………….Tỉnh, thành phố……………………

9. Vào viện ngày………/……./20…….; Ra viện ngày ……./….. /20…..;

10. Chẩn đoán lúc vào viện:

11. Chẩn đoán lúc ra viện:

12. Tóm tắt bệnh án:

a) Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng:

b) Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán:

Xem thêm:  Giải bài 57, 58, 59, 60 trang 145 sách bài tập toán lớp 7 tập 1

c) Phương pháp điều trị:

d) Tình trạng người bệnh ra viện:

Ghi chú:

……ngày ….tháng …..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi Tóm tắt hồ sơ bệnh án:

1. Việc ghi tóm tắt hồ sơ bệnh án phải bảo đảm tính thống nhất với hồ sơ bệnh án của người bệnh.

2. Trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh tại phần ghi chú.

3. Trường hợp con chết sau khi sinh thì ghi ngày/tháng/năm sinh của con và ngày/tháng/năm con chết, số con bị chết tại phần tình trạng người bệnh ra viện.

4. Phần Mã số BHXH/ThẻBHYT: Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉáp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button