Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với cá nhân. . thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh


ruột thừa
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: …………………….

[01a] Có thể…..

[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)

[02] Ngày thứ nhất: [03] Bổ sung lần thứ: …………

[04] Tên người nộp thuế: ……………………….

[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Giai đoạn = Stage

Phát hành trong khoảng thời gian

Hàng tồn kho cuối kỳ

Định lượng

thành tiền

Định lượng

thành tiền

Định lượng

thành tiền

Định lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ

Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ

(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01/8/2021

1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;

2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức). ; tổ chức trả tiền cho cá nhân đạt được doanh số bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của một nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;

3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;

4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;

5. Công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;

6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;

7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;

8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;

9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;

10. Kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với các hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp có trả hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; ngành bảo hiểm) tích lũy đóng phí bảo hiểm nhân thọ, các mục tùy chọn khác cho bảo hiểm) – được ký hiệu là 01 / XSBHĐC;

11. Phụ lục chi tiết danh sách cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty). tháng / quý của công ty năm tính thuế gần nhất) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;

12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” bạn nhé.

Xem thêm:  Rải đinh trên đường có thể bị phạt tù đến 10 năm

Bài viết “Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 02:27:14. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, cá nhân. thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

ruột thừaDANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: ……………………….
[01a] Có thể…..
[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)
[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung lần thứ: …………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………….
[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Trong khoảng thời gian

Đã xuất trong kỳ

Cổ phiếu cuối kỳ

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Nhóm hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ
(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021
1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;
2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức trả cho cá nhân đạt bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;
3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;
4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;
5. Bảng công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;
6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;
7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;
8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;
9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;
10. Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm) trả lũy kế phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản không bắt buộc khác bảo hiểm) – ký hiệu là 01 / XSBHĐC;
11. Phụ lục danh sách chi tiết các cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty tháng / quý gần nhất năm năm tính thuế) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;
12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa được khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Cảm Âm Ngôi Nhà Hoa Hồng | Bảo Thy

#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, cá nhân. thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

ruột thừaDANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: ……………………….
[01a] Có thể…..
[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)
[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung lần thứ: …………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………….
[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Trong khoảng thời gian

Đã xuất trong kỳ

Cổ phiếu cuối kỳ

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Nhóm hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ
(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021
1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;
2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức trả cho cá nhân đạt bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;
3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;
4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;
5. Bảng công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;
6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;
7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;
8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;
9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;
10. Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm) trả lũy kế phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản không bắt buộc khác bảo hiểm) – ký hiệu là 01 / XSBHĐC;
11. Phụ lục danh sách chi tiết các cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty tháng / quý gần nhất năm năm tính thuế) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;
12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa được khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Consider it an honor là gì

#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, cá nhân. thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

ruột thừaDANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: ……………………….
[01a] Có thể…..
[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)
[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung lần thứ: …………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………….
[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Trong khoảng thời gian

Đã xuất trong kỳ

Cổ phiếu cuối kỳ

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Nhóm hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ
(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021
1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;
2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức trả cho cá nhân đạt bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;
3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;
4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;
5. Bảng công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;
6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;
7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;
8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;
9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;
10. Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm) trả lũy kế phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản không bắt buộc khác bảo hiểm) – ký hiệu là 01 / XSBHĐC;
11. Phụ lục danh sách chi tiết các cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty tháng / quý gần nhất năm năm tính thuế) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;
12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa được khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Back to top button