Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022

Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh – Mời các em tham khảo đề minh họa tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh kèm theo ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh để có đề ôn tập học kì tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sắp tới.

  • Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Lịch sử

Đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh

Chi tiết đề thi và đáp án đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh các em xem tại link bên dưới:

  • Đáp án đề tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Tiếng Anh

Định dạng bài đăng Chuyên đề Số câu NB thứ tự VDT VDC
Phát âm Cách phát âm -ed Đầu tiên x
Cách phát âm nguyên âm Đầu tiên x
Căng thẳng Trọng âm của các từ có 2 âm tiết Đầu tiên x
Trọng âm của các từ có 3 âm tiết Đầu tiên x
Chọn câu trả lời đúng Gắn thẻ câu hỏi Đầu tiên x
Thành phần Đầu tiên x
So sánh đôi Đầu tiên x
Câu bị động Đầu tiên x
Thứ tự của tính từ Đầu tiên x
Thì quá khứ tiếp diễn Đầu tiên x
Các liên kết Đầu tiên x
Phối hợp sau đó Đầu tiên x
Rút gọn mệnh đề trạng từ Đầu tiên x
Từ danh mục Đầu tiên x
Phrasal verb Đầu tiên x
Cụm từ cố định Đầu tiên x
Thành ngữ Đầu tiên x
Từ vựng 2 x x
Từ đồng nghĩa Từ đơn 2 x x
Đối nghịch Từ đơn Đầu tiên x
Cụm từ hoặc thành ngữ Đầu tiên x
Giao tiếp Tình hình giao tiếp 2 x
Đọc và điền từ Liên kết các liên từ / trạng từ Đầu tiên x
Đại từ quan hệ Đầu tiên x
Từ vựng 2 x x
Số từ Đầu tiên x
Đọc và hiểu đoạn văn Ý chính / câu hỏi tiêu đề hay nhất 2 x x
Câu hỏi Đúng / Không đúng 2 x x
Chi tiết yêu cầu 2 x x
Câu hỏi tham khảo 2 x x
Câu hỏi về từ vựng 3 xx x
Câu hỏi suy luận Đầu tiên x
Tìm sai lầm Bẩn quá Đầu tiên x
Tham khảo ma thuật x
Từ vựng x
Từ đồng nghĩa Chuyển đổi thì Đầu tiên x
Câu tường thuật Đầu tiên x
Động từ phương thức Đầu tiên x
Kết hợp các câu Wish / câu điều kiện Đầu tiên x
Đảo ngữ Đầu tiên x
Toàn bộ 50 16 16 thứ mười hai 6
32% 32% 24% thứ mười hai%

Trên đây là cấu trúc đề thi minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 chi tiết nhất.

Xem thêm:  Nghĩa vụ là gì cho ví dụ

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của ABC Land.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022” bạn nhé.

Bài viết “Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-05-21 01:42:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022
#trận #đề #thi #tiếng #Anh #THPT #quốc #gia

Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh – Mời các bạn học sinh cùng tham khảo đề minh họa tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Anh cùng ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022 để có hướng ôn tập tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới.
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sử
Đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh
Chi tiết đề thi và đáp án đề minh họa thi tốt nghiệp THPT môn Anh các bạn xem link bên dưới:
Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh
Dạng bài
Chuyên đề
Số câu
NB
TH
VDT
VDC
Phát âm
Cách phát âm đuôi -ed
1
x

Cách phát âm của nguyên âm
1
x

Trọng âm
Trọng âm của từ 2 âm tiết
1
x

Trọng âm của từ 3 âm tiết
1
x

Chọn đáp án đúng
Câu hỏi đuôi
1
x

Giới từ
1
x

So sánh kép
1
x

Câu bị động
1
x

Trật tự của tính từ
1

x

Thì quá khứ tiếp diễn
1
x

Liên từ
1

x

Phối hợp thì
1

x

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
1

x

Từ loại
1
x

Cụm động từ
1

x

Cụm từ cố định
1

x

Thành ngữ
1

x
Từ vựng
2

x
x
Đồng nghĩa
Từ đơn
2

x
x

Trái nghĩa
Từ đơn
1

x

Cụm từ hoặc thành ngữ
1

x
Giao tiếp
Tình huống giao tiếp
2
x

Đọc điền từ
Liên từ/ trạng từ liên kết
1

x

Đại từ quan hệ
1
x

Từ vựng
2

x
x
Lượng từ
1

x

Đọc hiểu đoạn văn
Câu hỏi main idea/ best tittle
2

Xem thêm:  Giải bài 7.5, 7,6, 7.7, 7.8 trang 23 sách bài tập vật lí 8

x
x

Câu hỏi True/ Not True
2
x

x

Câu hỏi thông tin chi tiết
2

x
x

Câu hỏi quy chiếu
2
x
x

Câu hỏi từ vựng
3

xx
x

Câu hỏi suy luận
1

x
Tìm lỗi sai
Thì của động từ
1
x

Phép quy chiếu

x

Từ vựng

x
Câu đồng nghĩa
Chuyển đổi thì
1

x

Câu tường thuật
1

x

Động từ khuyết thiếu
1

x

Kết hợp câu
Câu ước/ câu điều kiện
1

x

Đảo ngữ
1

x

Tổng
50
16
16
12
6

32%
32%
24%
12%
Trên đây là Cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh chi tiết nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

#trận #đề #thi #tiếng #Anh #THPT #quốc #gia

Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh – Mời các bạn học sinh cùng tham khảo đề minh họa tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Anh cùng ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022 để có hướng ôn tập tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới.
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sử
Đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh
Chi tiết đề thi và đáp án đề minh họa thi tốt nghiệp THPT môn Anh các bạn xem link bên dưới:
Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh
Dạng bài
Chuyên đề
Số câu
NB
TH
VDT
VDC
Phát âm
Cách phát âm đuôi -ed
1
x

Cách phát âm của nguyên âm
1
x

Trọng âm
Trọng âm của từ 2 âm tiết
1
x

Trọng âm của từ 3 âm tiết
1
x

Chọn đáp án đúng
Câu hỏi đuôi
1
x

Giới từ
1
x

So sánh kép
1
x

Câu bị động
1
x

Trật tự của tính từ
1

x

Thì quá khứ tiếp diễn
1
x

Liên từ
1

x

Phối hợp thì
1

x

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
1

x

Từ loại
1
x

Cụm động từ
1

x

Cụm từ cố định
1

x

Thành ngữ
1

x
Từ vựng
2

x
x
Đồng nghĩa
Từ đơn
2

x
x

Trái nghĩa
Từ đơn
1

x

Cụm từ hoặc thành ngữ
1

x
Giao tiếp
Tình huống giao tiếp
2
x

Đọc điền từ
Liên từ/ trạng từ liên kết
1

x

Đại từ quan hệ
1
x

Từ vựng
2

x
x
Lượng từ
1

x

Đọc hiểu đoạn văn
Câu hỏi main idea/ best tittle
2

x
x

Câu hỏi True/ Not True
2
x

x

Câu hỏi thông tin chi tiết
2

x
x

Câu hỏi quy chiếu
2
x
x

Câu hỏi từ vựng
3

xx
x

Câu hỏi suy luận
1

x
Tìm lỗi sai
Thì của động từ
1
x

Phép quy chiếu

x

Từ vựng

x
Câu đồng nghĩa
Chuyển đổi thì
1

x

Câu tường thuật
1

x

Động từ khuyết thiếu
1

Xem thêm:  Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

x

Kết hợp câu
Câu ước/ câu điều kiện
1

x

Đảo ngữ
1

x

Tổng
50
16
16
12
6

32%
32%
24%
12%
Trên đây là Cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh chi tiết nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

#trận #đề #thi #tiếng #Anh #THPT #quốc #gia

Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh – Mời các bạn học sinh cùng tham khảo đề minh họa tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Anh cùng ma trận đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022 để có hướng ôn tập tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới.
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sử
Đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2022 môn tiếng Anh
Chi tiết đề thi và đáp án đề minh họa thi tốt nghiệp THPT môn Anh các bạn xem link bên dưới:
Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
Ma trận đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh
Dạng bài
Chuyên đề
Số câu
NB
TH
VDT
VDC
Phát âm
Cách phát âm đuôi -ed
1
x

Cách phát âm của nguyên âm
1
x

Trọng âm
Trọng âm của từ 2 âm tiết
1
x

Trọng âm của từ 3 âm tiết
1
x

Chọn đáp án đúng
Câu hỏi đuôi
1
x

Giới từ
1
x

So sánh kép
1
x

Câu bị động
1
x

Trật tự của tính từ
1

x

Thì quá khứ tiếp diễn
1
x

Liên từ
1

x

Phối hợp thì
1

x

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
1

x

Từ loại
1
x

Cụm động từ
1

x

Cụm từ cố định
1

x

Thành ngữ
1

x
Từ vựng
2

x
x
Đồng nghĩa
Từ đơn
2

x
x

Trái nghĩa
Từ đơn
1

x

Cụm từ hoặc thành ngữ
1

x
Giao tiếp
Tình huống giao tiếp
2
x

Đọc điền từ
Liên từ/ trạng từ liên kết
1

x

Đại từ quan hệ
1
x

Từ vựng
2

x
x
Lượng từ
1

x

Đọc hiểu đoạn văn
Câu hỏi main idea/ best tittle
2

x
x

Câu hỏi True/ Not True
2
x

x

Câu hỏi thông tin chi tiết
2

x
x

Câu hỏi quy chiếu
2
x
x

Câu hỏi từ vựng
3

xx
x

Câu hỏi suy luận
1

x
Tìm lỗi sai
Thì của động từ
1
x

Phép quy chiếu

x

Từ vựng

x
Câu đồng nghĩa
Chuyển đổi thì
1

x

Câu tường thuật
1

x

Động từ khuyết thiếu
1

x

Kết hợp câu
Câu ước/ câu điều kiện
1

x

Đảo ngữ
1

x

Tổng
50
16
16
12
6

32%
32%
24%
12%
Trên đây là Cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh chi tiết nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của ABC Land.

Back to top button