Listen – unit 1 trang 9 sgk tiếng anh 9

Carlo: Thats fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to your home. Its so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

4. LISTEN (Nghe)

Click tại đây để nghe:

Tim Joness Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check the numbers of the correct pictures.

(Carlo, một bạn tâm thư người Mễ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Đáp án: a. 1 b. 2 c. 2

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Lets go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: Thats fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to your home. Its so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. Youre walking on the grass. The park keeper is growing some more

Youll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didnt see the sign.

Tim: Come on. Its time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. Thats 103 bus. We want the number 130.

Carlo: Where are we going to eat ?

Tim: Its up to you. Theres a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. Id rather eat hamburgers

Xem thêm:  Nguồn cung toàn thị trường BĐS thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Dịch nội dung bài nghe:

Tim: Bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy đến một nhà hàng ở thị trấn nhé! Nếu chúng ta đi băng qua công viên, chúng ta có thể bắt kịp xe buýt ở Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Mình thật sự thích đi bộ trong công viên. Bạn thật sự may mắn khi có một nơi như vậy gần nhà. Thật đẹp với những hàng cây và những bông hoa và một ao nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! Bạn đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm sóc công viên đang trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng chết mất!

Carlo: Ồ, xin lỗi! Mình không nhìn thấy biển cấm.

Tim: Thôi nào. Đến lúc bắt xe buýt rồi.

Carlo: Kia là xe buýt của chúng ta à?

Tim: Không đó là xe 103. Chúng ta cần xe 130.

Carlo: Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?

Tim: Tùy bạn thôi. Có một nhà hàng Mexico mới mở ở trong trấn.

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico ở nhà. Mình thích thức ăn của người Mỹ. Mình muốn ăn hamburgers.

Tim: Được rồi. Mình biết chính xác chúng ta cần đi đâu rồi.

Loigiaihay.com

Video liên quan

Back to top button