Lesson three. song – unit 10 – family & friends special edition grade 3

Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới!

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

wash the car: rửa xe ô tô.

brush my hair: chải tóc

take photos: chụp ảnh

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

We’re getting ready for the wedding.

My cousin is the lovely bride.

I’m wearing a shirt,

I’m wearing a tie.

I have my family by my side!

Mom’s making cakes for the wedding.

Dad is wasshing the car.

My sister is wearing

A big, pink dress.

How excited we all are!

We’re getting ready for the wedding.

Now I’m brushing my hair.

My sister is taking

Lots of photos.

We can’t wait to be there!

Dịch:

Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới!

Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới

Chị họ của tôi là cô dâu đáng yêu

Tôi dang mặc một cái áo sơ mi

Tôi đang đeo một cái cà vạt

Tôi có gia đình bên cạnh tôi!

Mẹ đanglàm bánh cho lễ cưới,

Bố đang rửa xe

Chị gái tôi đang mặc

một cái váy hồng lớn

Tất cả chúng tôi đều mong chờ!

Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ cưới.

Bây giờ tôi đang chải đầu.

Chị gái của tôi đang chụp

Rất nhiều ảnh.

Chúng tôi không thể chờ đợi nữa!

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=ABZQwI0eGCY

Xem thêm:  Mẫu chữ viết bảng đẹp cho giáo viên
Back to top button