Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh

b. Cách ăn mặc:

– Sau khi trồng 15 ngày: Chọn giữ lại 4 – 6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ những cây nhỏ, cây già, cây bị bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 150 kg NPK 15-15-15. Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh.

– Sau khi trồng 30 ngày (1 tháng): Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ những cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 150 kg NPK 16-16-8. Phun phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh hại cây trồng.

Trên cùng hàng với cây, vắt giữa các gốc măng, cắm cọc tre đường kính khoảng 5cm, chiều cao khoảng 120cm, cách nhau khoảng 3-4m rồi dùng dây ni lông chắc chắn (chịu được mưa nắng) xâu thành hàng. hàng kép (kẹp măng vào giữa dây cặp) cách nan khoảng 40-50cm để cây không bị đổ.

– Sau khi trồng 45 ngày: Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 200 kg NPK 15-15-15. Phun phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh hại cây trồng.

– Sau khi trồng 60 ngày (2 tháng): Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh ở gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 200 kg NPK 16-16-8. Phun phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh hại cây trồng.

– Sau khi trồng 75 ngày: Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất, bón lót 250 kg NPK 15-15-15. Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh.

– Sau khi trồng 90 ngày (3 tháng): Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh ở gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 250 kg NPK 16-16-8. Phun phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh hại cây trồng.

Xem thêm:  Cách chua canh bị thiu

Tùy theo chiều cao và kích thước của cây mà buộc thêm hoặc nâng dần đôi dây ni lông (kẹp măng vào giữa dây) lên độ cao khoảng 75cm, 90cm, 100cm để chống cho cây. rơi xuống.

– Sau khi trồng 105 ngày: Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 12-15 tấn phân trùn quế (hoặc phân chuồng ủ hoai mục) kết hợp với chế phẩm Trichoderma + 300 kg NPK 15-15-15. Phun thuốc phòng trừ nấm bệnh, sâu bệnh hại cây trồng.

– Sau khi trồng 120 ngày (4 tháng): Cây phát triển nhiều thân mới. Chọn giữ lại 4-6 cây mẹ khỏe mạnh trên 1 bụi, tỉa bỏ cây già, cây bị bệnh, cây nhỏ, cành phát sinh ở gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh. Làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón thúc 300 kg NPK 16-16-8. Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh.

– Sau khi trồng 135 ngày (> 4,5 tháng): Chăm sóc và dinh dưỡng hợp lý, từ giai đoạn này cây bắt đầu ra hoa. Đầu lứa này, khi quan sát thấy cây mẹ phát triển tốt, đường kính thân đạt> 10-12mm (lớn hơn điếu thuốc lá) + lá chuyển sang màu xanh đậm thì chọn giữ lại 2-3 cây mẹ khỏe mạnh. mạnh, tiến hành đốn ngọn măng ở độ cao 1,20m để kích thích ra hoa kết hợp với cành lá xum xuê lấy nắng để quang hợp nuôi dưỡng măng, sau đó tỉa bỏ những cây già, bệnh. , cây nhỏ, cành phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông gió phòng bệnh cho cây, làm sạch cỏ non, xới đất lấp gốc, bón 400 kg NPK 21-7-14; Thời gian phun phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh hại cây trồng.

+ Sau khi cắt ngọn 5 – 10 ngày cây bắt đầu ra hoa. Cần thu hoạch hết lứa này (dù tốt hay xấu) để măng có chỗ chuẩn bị cho lứa sau lớn hơn và khỏe hơn. Thu hoạch măng hàng ngày, sau 12-15 ngày bón 300 kg NPK 21-7-14; Sau 12-15 ngày thu hoạch măng phải ngừng thu hoạch ngay.

Xem thêm:  Vì đâu một HTX nuôi tôm ở Hà Tĩnh bị phạt gần 400 triệu đồng?

+ Không nên thu hoạch đợt măng kéo dài quá 25 – 30 ngày (1 tháng) để tránh cây bị suy kiệt, kiệt sức ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của lứa măng sau.

c. Bón phân trong chu kỳ thay thế cây mẹ:

Sau khi ngừng thu hoạch 12-15 ngày, khi nhận thấy cây mẹ thay thế đủ lớn, bắt đầu rụng cành, rụng lá thì tiến hành tỉa bỏ cây mẹ già, cây bệnh, cây nhỏ, cành nhánh. Lá phát sinh cách gốc khoảng 40-50cm để thông thoáng phòng trừ bệnh hại cây, xới đất lấp gốc, làm sạch cỏ non, đồng thời bón 400 kg NPK 15-15-15 kết hợp phòng trừ. phun thuốc. ngăn ngừa nấm bệnh, sâu bệnh hại cây trồng.

Khoảng 15 – 20 ngày sau, khi quan sát thấy đường kính thân cây thay thế> 10 – 12mm (to hơn điếu thuốc lá) + lá chuyển sang màu xanh đậm thì tiến hành đốn bỏ những ngọn măng ở độ cao 1,2m để kích thích sinh trưởng của măng (+ dưỡng cành lá xum xuê để quang hợp với ánh nắng nuôi dưỡng cây); Bón lót 12-15 tấn phân trùn quế (hoặc phân chuồng ủ hoai mục) kết hợp chế phẩm vi sinh Trichoderma + 400 kg NPK 21-7-14. Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ nấm bệnh và sâu bệnh.

+ Sau khi cắt ngọn 5 – 10 ngày cây sẽ cho chồi mới, bắt đầu thu hoạch lứa măng thứ 2 kéo dài khoảng 2 tháng; sau đó cho cây mẹ nghỉ khoảng 1 tháng thì thu hoạch lứa măng thứ 3 kéo dài khoảng 3 tháng. Cứ như vậy tiếp tục dưỡng cây và cho thu hoạch lứa măng tiếp theo.

Sau khi thu hoạch lứa măng năm 1, trong mỗi bụi tre chỉ cần lấy 2-3 chồi to khỏe, sạch bệnh để làm cây mẹ thay thế. Các chồi sau, năm thứ hai giữ lại 3-4 chồi làm cây mẹ thay thế; năm thứ 3 giữ lại 4-5 chồi măng làm cây mẹ thay thế; năm thứ 4 giữ lại 5-6 chồi măng làm cây mẹ thay thế; Năm thứ 5 giữ lại 6 – 7 chồi măng làm cây mẹ thay thế. Làm như vậy, năng suất và chất lượng măng sẽ dần dần tăng lên.

Xem thêm:  Chọn trường công lập hay dân lập

Trong chu kỳ dưỡng cây mẹ thay thế kéo dài 30 – 35 ngày, cứ 15 ngày bón lót 12 – 15 tấn phân trùn quế hoặc phân trộn kết hợp Trichoderma + 300 kg NPK 15-15-15. Lượng phân này sẽ tăng dần theo sức của lứa sẽ cho măng to và nhiều hơn vào những năm sau.

d. Bón phân trong chu kỳ thu hoạch măng:

Trong một chu kỳ thu hoạch măng kéo dài khoảng 80-85 ngày, cần bón phân 15 ngày một lần với lượng 300-400 kg NPK 21-7-14. Tùy theo diện tích trồng và sự phát triển của măng mà có thể tăng dần lượng phân bón tùy theo kích thước của cây. Khi măng càng lớn, bón càng nhiều phân thì năng suất và chất lượng măng càng cao. Có thể kết hợp phun với các loại phân sinh học bón lá (như Agrostim, Atonik, Antracol, Biotech PP 222) để kích thích măng phát triển và ra măng tốt hơn.

Nếu chăm sóc kém, không đúng kỹ thuật, thiếu dinh dưỡng, thiếu nước tưới hoặc thoát nước kém làm úng rễ, hoặc để sâu mọt, giun đất, dế, sâu bọ,… xâm nhập vào rễ thì cây măng sẽ bị. chậm phát triển, chồi kém chất lượng, biến dạng và cong queo, mất giá trị thương phẩm, không thu hoạch được.

+ Năng suất và chất lượng măng mùa mưa luôn thấp hơn năng suất và chất lượng măng mùa khô. Trong mùa mưa, người trồng măng tây xanh có thể rút ngắn thời gian thu hoạch hoặc tạm dừng thu hoạch măng (không nhất thiết phải kéo dài thu hoạch 3 tháng) để tập trung nuôi dưỡng cây mẹ, chuẩn bị thu hoạch thêm lứa măng. vào mùa nắng tới.

Bài viết trên đây, Abcland.Vn đã cập nhật cho bạn thông tin về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh” được đăng bởi vào ngày 2022-06-03 01:18:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Back to top button