Khoảng cách từ vân tối đến vân trung tâm

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng bậc 4 ( ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm ) là 5 mm. Cho khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm; khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe là D = 2,5 m. Nguồn sáng đơn sắc được sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng λ là:

Xem thêm:  Đề bài - bài 1 trang 155 (ôn tập về đo thể tích) sgk toán 5
Back to top button