Khảo sát nhu cầu đọc sách của sinh viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (64.35 KB, 4 trang )

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH
Chào bạn, chúng tôi là sinh viên của khoa Ngữ Văn, đại học Sư phạm-đại học Đà Nẵng.
Chúng tôi đang thực hiện khảo sát về thói quen đọc sách và hứng thú lên thư viện trường
của học sinh trường THPT Trần Phú. Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu bạn dành thời gian
trả lời một vài câu hỏi dưới đây. Tất cả những câu trả lời của bạn là tư liệu quý giá và có
ý nghĩa quan trọng đối với cuộc nghiên cứu của chúng tôi.
Xin bạn vui lòng cho chúng tôi biết:
Họ và Tên:…………………………………………
Lớp:…………………………………………………..

Câu 1: Bạn có thường xuyên đọc sách không? (Trừ sách giáo khoa và sách tham
khảo, sách giải phục vụ việc soạn bài học ở trường)

Thỉnh thoảng
Không

Câu 2: Vì sao bạn đọc sách?
Đam mê
Tìm kiếm tri thức mới
Giải trí
Lý do khác khác

Câu 3: Bạn thường đọc sách thuộc loại nào?
Tác phẩm văn học
Sách cung cấp tri thức khoa học
Sách dạy kĩ năng

Sách khác

Câu 4: Bạn đọc sách từ nguồn nào?

Tự mua
Mượn bạn bè
Mượn thư viện

Câu 5: Bạn tìm hiểu các thông tin về sách bằng phương tiện nào?
Được giáo viên giới thiệu
Được bạn bè, người thân giới thiệu
Bằng internet
Không tìm hiểu

Xem thêm:  15minutes4me là gì? - Test kiểm tra căng thẳng trực tuyến

Câu 6: Bạn đã từng mua sách trên các website bán sách online chưa?
Rồi
Chưa

Câu 7: Bạn sử dụng thư viện trường như thế nào?
Đến hằng ngày
Đến hằng tuần/tháng
Không cố định
Không đến

Câu 8: Bạn sử dụng thư viện trường để làm gì?
Đọc sách tại chỗ
Mượn sách về nhà
Học bài
Mục đích khác (vui lòng ghi rõ):
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

Câu 9: Thủ tục mượn sách ở thư viện như thế nào?

Dễ dàng
Phức tạp
Không biết
Bạn vui lòng ghi rõ quy trình mượn sách ở thư viện nếu biết:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Câu 10: Nguồn tài liệu, sách báo của thư viện trường như thế nào?
Nhiều và đa dạng
Rất ít
Hạn chế ở một số lĩnh vực (Ghi cụ thể lĩnh vực nào? Ví dụ: sách kĩ năng, sách
khoa học,…)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Xin cám ơn sự giúp đỡ của bạn!

Back to top button