Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.

Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với các chức danh ngoại giao do cấp ủy thực hiện). theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ:

  • Người có thời gian công tác dưới 5 năm được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
  • Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
———-

BỮA TIỆC KHÁCTÀI SẢN VIỆT NAM
——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW

CỦA BAN AN NINH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

Ngày thứ nhất. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1-4-2022 (các chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

2. Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ:

– Có thời gian công tác dưới 05 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng các chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.

– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác dưới 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức thì không tiếp tục bổ nhiệm. đi công tác. . Trường hợp Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có nguyện vọng thôi làm công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.

4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :

– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),
– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,
– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
– Ban cán sự Đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm” bạn nhé.

Bài viết “Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 14:35:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm
#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.
Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ thực hiện như sau:
Còn thời gian công tác dưới 5 năm thì được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG———-

BÊN CŨTÀI SẢN VIỆT NAM——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW
CỦA BAN AN NINH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHÂN CHỨC VỤ
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:
Đầu tiên. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (chức vụ ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).
2. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ:
– Có thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.
3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức bộ máy thì không tiếp tục được bố trí công tác. . Nếu Tổng giám đốc điều hành hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và được giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :
– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,– Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.
Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ thực hiện như sau:
Còn thời gian công tác dưới 5 năm thì được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG———-

BÊN CŨTÀI SẢN VIỆT NAM——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW
CỦA BAN AN NINH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHÂN CHỨC VỤ
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:
Đầu tiên. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (chức vụ ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).
2. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ:
– Có thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.
3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức bộ máy thì không tiếp tục được bố trí công tác. . Nếu Tổng giám đốc điều hành hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và được giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :
– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,– Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.
Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ thực hiện như sau:
Còn thời gian công tác dưới 5 năm thì được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG———-

BÊN CŨTÀI SẢN VIỆT NAM——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW
CỦA BAN AN NINH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHÂN CHỨC VỤ
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:
Đầu tiên. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (chức vụ ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).
2. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ:
– Có thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.
3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức bộ máy thì không tiếp tục được bố trí công tác. . Nếu Tổng giám đốc điều hành hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và được giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :
– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,– Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

Xem thêm:  Effective listening and the leader Army BLC
Back to top button