Kế hoạch xây dựng phòng đọc sách

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN NGUYÊN HÃN

Số: /KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Phát triển đọc sách trong trường học

Năm học 2018-2019

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Công văn số 433/SGD ĐT-CTrTT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc yêu cầu các đơn vị giáo dục tổ chức Ngày sách Việt Nam;

Ban Giám hiệu trường THPT Trần Nguyên Hãn xây dựng kế hoạch phát triển đọc sách trong trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tạo không gian văn hóa đọc lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho học sinh, xây dựng thói quen và kĩ năng đọc sách cho học sinh, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong trường học.

– Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy trong học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, từ đó cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, lưu giữ và quảng bá những sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc. Nâng cao hiệu quả của hoạt động của thư viện trường học.

– Chọn ra những học sinh xuất sắc trong việc tham gia đọc sách và hiểu biết về những gì đã đọc, để động viên, khen thưởng khích lệ học sinh, tạo ra một phong trào đọc sách sâu rộng trong học sinh toàn trường.

– Bồi dưỡng hứng thú và thói quen đọc sách, năng lực tự học và các kỹ năng (kĩ năng tập trung, quan sát, khái quát, lí giải và khả năng sáng tạo) cho học sinh. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay tạo điều kiện để con em mình được đọc sách, được rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

– Bảo đảm 100% học sinh nhà trường tham gia đọc sách trong không gian mở: thư viện, phòng đọc sách số 2(Phòng số 1 tầng 1 nhà A), đường sách và trên lớp

– Học sinh tích cực đặt câu hỏi và tham gia thảo luận trong các tiết chia sẻ sách. Giáo viên nhiệt tình tham gia triển khai hoạt động đọc sách, biết cách tổ chức cho học sinh tương tác và thảo luận chủ đề câu chuyện quyển sách.

Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, bổ sung sách và tài liệu theo nhu cầu của độc giả, đảm bảo nguồn tài liệu phù hợp với nhu cầu, mục đích người sử dụng, đảm bảo tính mới mẻ cập nhật liên tục, nguồn sách uy tín chất lượng

-Thư viện nhà trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng lịch đưa ra chương trình mượn và trả sách khoa học, đảm bảo nhu cầu đọc sách của độc giả.

-Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, câu lạc bộ văn hoá đọc, câu lạc bộ truyền thông tăng cường tuyên truyền giới thiệu sách thư viện, sách đượng hiến tặng.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Toàn bộ học sinh nhà trường.

III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG TIẾN HÀNH

1. Thời gian tiến hành: Từ ngày 07/1/2018 đến khi kết thúc năm học 2018- 2019.

2. Nội dung:

– Các lớp đăng ký lịch mượn sách, số lượng sách, tên sách với nhân viên thư viện(từ 10 đến 20 cuốn); Nhân viên căn cứ vào thực tế sách trong thư viện,sách được hiến tặng phân chia tới các lớp, các khối.

– Học sinh đọc sách trong giờ sinh hoạt lớp theo kế hoạch của trường tại lớp học(giáo viên chủ nhiệm quản lý), phòng đọc số 2 (Giám thị trực quản lý).

– Thời gian các lớp mượn sách 02 tuần đối với sách đọc trên lớp; Sách tại phòng đọc số 2 học sinh đọc trong giờ ra chơi, ngày nghỉ(thứ bảy), không mang sách ra khỏi phòng đọc.

– Tuần thứ 3 của tháng các lớp báo cáo việc đọc sách và bài thu hoạch của lớp gửi về thư viện nhà trường (E-mail: ndung ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành lập Ban tổ chức:

1. Thành lập Ban tổ chức

– Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng.

– Phó Trưởng ban:

+ Ông Phạm Huy Bình, Phó Hiệu trưởng;

+ Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng;

+ Bà Phạm Thị Hương Xuân, Phó Hiệu trưởng;

– Các thành viên: Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Tổ trưởng chuyên môn,Giáo viên chủ nhiệm, Nhân viên thư viện.

– Các thành viên: Toàn thể học sinh nhà trường.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Ban Giám hiệu:

– Lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai tổ chức phong trào phát triển văn hóa đọc.

– Tổ chức khai mạc phát động phong trào văn hóa đọc trong toàn trường vào 7h00 ngày 07/1/2018(thứ hai)tại sân trường.

– Phân công nhiệm vụ đối với giám thị trực tại phòng đọc sách số 2( từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần).

2.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

– Chỉ đạo, Câu lạc bộ Văn hóa đọc TNH, Câu lạc bộ Truyền thông, giới thiệu quảng bá về hoạt động phát triển đọc sách trong trường học trên trang mạng của nhà trường, tổ chức giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích tới học sinh bằng hình thức phong phú, sáng tạo.

– Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường với hình thức đa dạng: đọc sách tại thư viện, đọc sách ở mọi nơi.

-Nêu điển hình cá nhân, tập thể lớp tích cực đọc sách; Khen thưởng tủ sách lớp học có số lượng sách lớn, chất lượng.

-Báo cáo việc đọc sách, tìm hiểu sách của học sinh bằng hình thức đa dạng vào buổi chào cờ đầu tháng(kế chuyện, thuyết trình, sân khấu hóa, vẽ tranh, bài viết giới thiệu sách).

2.3. Công đoàn nhà trường:

-Đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực đóng góp phong trào phát triển đọc sách trong trường học.

2.4. Tổ chuyên môn:

– Lập danh mục sách, đề xuất với Ban Giám hiệu bổ sung sách cho thư viện nhà trường(Theo biểu mẫu đính kèm).

2.5. Thư viện:

-Đổi mới hoạt động thư viện theo mô hình thư viện thân thiện; hướng dẫn kĩ năng và phương pháp đọc phù hợp với học sinh;

– Tiếp nhận danh mục sách mới từ tổ chuyên môn, lập danh mục sách báo cáo Ban Giám hiệu duyệt mua sách; Giới thiệu sách mới cho học sinh trên loa phóng thanh và trang mạng của nhà trường; Xử lí nghiệp vụ sách mới:đóng dấu, ghi số, vào sổ.

-Kết hợp với giám thị trực, câu lạc bộ văn hóa đọc tổ chức việc đọc sách tại các không gian mở, quản lý sách, sử dụng sách hiệu quả, văn minh.

– Cho các lớp đăng ký,phân chia sách, ký mượn sách; Phổ biến nội qui mượn, trả sách tới các lớp;

– Tổng hợp các số liệu thống kê, báo cáo Ban Giám hiệu vào ngày 25 hàng tháng(Theo biểu mẫu đính kèm).

2.6. Giáo viên chủ nhiệm:

– Tuyên truyền kế hoạch tổ chức tới toàn thể học sinh; hướng dẫn cho các học sinh của lớp hưởng ứng phong trào phát triển đọc sách trong trường học chất lượng, hiệu quả.

– Thông báo tới phụ huynh học sinh kế hoạch xây dựng tủ sách của lớp học(từ 30 cuốn trở lên), tăng cường sách mới hàng tháng cho tủ sách lớp học.

– Phổ biến lịch đọc sách trong giờ sinh hoạt lớp theo kế hoạch của trường tại lớp học và các không gian mở.

-Gửi danh sách cá nhân điển hình tích cực đọc sách, áp dụng kiến thức từ việc đọc sách phục vụ học tập hiệu quả, có kĩ năng sống tốt, lối sống đẹp, thân thiện về Ban thi đua nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức phát triển đọc sách trong trường học của trường THPT Trần Nguyên Hãn, nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ những nội dung nêu trên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để triển khai cụ thể các nội dung đã đề ra. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo về Lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

– Phòng CTrTT Sở GD&ĐT Hải Phòng;

– Các tổ chức trong nhà trường;

– Ban ĐD CMHS;

– GVCN;

– Nhân viên thư viện;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quý

Video liên quan

Xem thêm:  Các cửa hàng giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi mới nhất
Back to top button