Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc năm 2022 có 2 mẫu, giúp các thầy cô giáo tham khảo nhanh để xây dựng kế hoạch, chương trình chu đáo cho ngày hội đọc sách năm 2022 của trường mình.

Hàng năm, cứ đến ngày 21/4, các trường thường tổ chức Hội sách Việt Nam, nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh. Để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp thì việc chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, cũng như người dẫn chương trình là điều không thể thiếu. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN………
TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm ……

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày hội đọc sách”
Năm học……..

Căn cứ Công văn số 6841 / BGDĐT – GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông;

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện …… .;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học ……;

Bộ phận Thư viện trường Tiểu học ………… phối hợp với …………. Hội chợ sách được tổ chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

– Tổ chức cho học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh tự do vui chơi, thư giãn;

Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

II. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

– Toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học …………

– Đơn vị tổ chức: Trường Tiểu học …….

– Tổ chức phối hợp: …………

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Từ ngày…. giờ… .. phút ngày…. tháng ……..

– Địa điểm: Sân trường Tiểu học …………

IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC

A. Phần mở đầu: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.

1. Khai mạc hội sách:

Giới thiệu ngắn gọn mục đích tổ chức hội sách.

2. Giới thiệu sách:

– Phối hợp với ………… giới thiệu bộ sách mới “Tìm kiếm tài năng”.

3. Đố:

– Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được chơi miễn phí, học sinh trả lời đúng sẽ có phần thưởng.

– Các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, MC sẽ đọc câu hỏi để học sinh trả lời.

– Chuẩn bị quà cho học sinh tham gia trò chơi đố vui (quà ……. Đã chuẩn bị).

B. Phần hai: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.

1. Đọc sách:

Học sinh toàn trường tham gia, giáo viên, cô bảo mẫu hỗ trợ giám sát (lớp 1 đọc tại lớp, lớp 2, 3, 4, 5 tham gia đọc miễn phí theo quầy sách tại các khu vực sảnh).

– Giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu, hỗ trợ phối hợp học sinh lớp mình tham gia đọc sách ở sân trường (mỗi học sinh một cuốn).

Sau khi đọc xong cuốn sách, học sinh sẽ trao đổi với bạn bè xung quanh để đọc cuốn sách khác.

2. Viết bài cảm nhận về cuốn sách và ngày hội đọc sách:

– Đối tượng tham gia: học sinh khối 4, 5 (học sinh mang bút và nhận giấy tại nhà sách).

– HS tham gia viết bài cảm nhận về cuốn sách mình đã đọc (đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm nhận, …) hoặc cảm nghĩ về ngày hội đọc sách (không quá 100 chữ, trình bày đẹp, bài viết hay sẽ có quà) .

3. Tổ chức vẽ tranh sáng tạo:

Đối tượng tham gia: Học sinh khối 1, 2, 3 (mỗi lớp 2-3 em).

+ HS lớp 1 tranh màu (Famacabook chuẩn bị) cá nhân. Mỗi lớp cử 3 đại diện tham gia. Các học sinh còn lại sẽ có tranh của riêng mình để vẽ trong lớp.

+ Học sinh khối 2, khối 3 thi tô màu tập thể hoặc làm vở cá nhân (mỗi lớp đại diện 2 em).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Ngày ….. tháng ….. …..: Nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường.

– Từ… .. tháng… .. đến… ..tháng… ..… ..: phối hợp với ………… …… .. chuẩn bị tên sách và kế hoạch chương trình Tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học …… ..

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……. “Tôi đề nghị tất cả các ban ngành phối hợp với nhau để ngày hội đọc sách thành công tốt đẹp.

Người nhận:

– Liên doanh, PHT;
– Trưởng các khối;
– TBDDD.CMHS;
– Lưu (VT).

HIỆU TRƯỞNG

…………………… ..

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT …………………….
TRƯỜNG HỌC………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-
Số:…. / Trường cấp hai …………, ngày tháng năm …….

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THƯỞNG THỨC SÁCH VIỆT NAM NGÀY… NĂM 20….

Thực hiện theo công văn số…. / PGDĐT ngày… / 04/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố ………… .. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm ………… …

Thực hiện kế hoạch năm học ………… .- ………… .. của trường tiểu học …… .; thực hiện kế hoạch thư viện năm học …

Thư viện trường tiểu học ……. kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học …………………… với chủ đề “Sách và Văn học” trong môn hóa học ”. Như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

– Giáo dục học sinh các kĩ năng sống: kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo, …

– Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách của em” để tăng số lượng sách của thư viện. Giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mua sách.

– Vận động phụ huynh tham gia xây dựng tủ sách phụ huynh với phương châm “Thu một quyển để con đọc nhiều sách”

2. Ý nghĩa:

Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” ………… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia; qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức đọc sách của người dân cũng như tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

1. Quy mô: cấp trường

2. Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 4 năm ………….

3. Địa điểm: Tại sân trường TH …….

III. MÔN HỌC:

Quý vị đại biểu, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường.

IV. CÁC NỘI DUNG

1. Văn nghệ chào mừng

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Khai mạc lễ hội

4. Đọc quyết định thành lập BTC, BGK

5. Nội dung hoạt động.

5.1. Kể chuyện theo sách

5.2. Vẽ tranh theo chủ đề.

5.3. Nhìn ảnh, đoán tên tác phẩm

5.4. Hoạt động tặng sách; xây dựng tủ sách phụ huynh.

5.5 Tổ chức đọc

6. Bế mạc và trao giải.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Kể chuyện theo sách

– Bằng hình thức sân khấu hóa, miêu tả các nhân vật trong truyện.

– Thực hiện: HS tham gia biểu diễn 1 tiết 1

– Thời lượng 1 lần biểu diễn tối đa: 10 phút.

2. Vẽ tranh với chủ đề “Văn minh đô thị”

– Vẽ các bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như: Chấp hành tốt luật giao thông, không đổ rác bừa bãi, không hủy hoại môi trường… mang thông điệp mỗi chúng ta cần phải giữ gìn và xây dựng thành phố. Thành phố ngày càng giàu đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

– Yêu cầu: 1 lớp 2 học sinh tham gia. Vẽ bố cục hợp lí, có chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, lớp học.

– Vẽ trên khổ giấy A3, tô màu theo ý thích.

3. Nhìn vào sự kiện và đoán tên sách. (Hình thức rung chuông vàng)

Tổ chức cho lớp 4-5. Có 5 học sinh trong một lớp. Các hình ảnh, sự kiện (bìa sách, nhân vật truyện, tác giả,…) liên quan đến tác phẩm được hiển thị trên màn hình. HS ghi câu trả lời lên bảng.

4. Hoạt động tặng sách:

– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số tiền cụ thể để ủng hộ tại ngày hội đọc sách.

– Xây dựng tủ sách phụ huynh: Sau khi tặng sách, phụ huynh sẽ tự trưng bày, sắp xếp sách trên giá. (Các lớp tự chuẩn bị giá sách, trang trí đẹp mắt, sắp xếp khoa học).

5. Hoạt động “Đọc sách”

– Giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động đọc sách.

– GVCN từng khối quản lý tủ sách, phân công HS đọc đúng vị trí.

6. Bế mạc và trao giải

TẠI VÌ. SỰ CHUẨN BỊ

1. Khách hàng: CBTV

Báo cáo xin ý kiến ​​chỉ đạo của Hiệu trưởng;

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung công việc

Chuẩn bị

Ghi chú

Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung triển lãm, thuyết trình

Nhân viên thư viện

Phổ biến đến lớp, học sinh tham gia

TPT, GVCN

– Băng rôn: “Tích cực đọc sách để mở mang kiến ​​thức và rèn luyện nhân cách”

Trên đây là kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V …………………….

Người nhận:

– Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh

– Lưu VT; HSTV

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế 2022

Bài viết “Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4” được đăng bởi vào ngày 2022-04-27 00:37:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4
#Kế #hoạch #tổ #chức #Ngày #hội #đọc #sách #năm #Hưởng #ứng #ngày #sách #Việt #Nam

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc năm 2022 mang 2 mẫu, giúp quý thầy cô nhanh chóng tham khảo để xây dựng kế hoạch, chương trình cho ngày hội đọc sách năm 2022 của trường mình thật chu đáo.
Hàng năm, vào ngày 21/4, các trường học thường tổ chức Ngày hội sách Việt Nam, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, cũng như người dẫn chương trình. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN………TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm ……

KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày hội đọc sách”Năm học……..
Căn cứ Công văn số 6841 / BGDĐT – GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận …….;
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học …….;
Bộ môn Thư viện trường Tiểu học ……… phối hợp với ……………. tổ chức ngày hội sách như sau:
I. MỤC ĐÍCH
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;
– Tổ chức cho học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh tự do vui chơi, thư giãn;
– Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
II. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
– Toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học ………
– Đơn vị tổ chức: Trường Tiểu học …….
– Đơn vị phối hợp tổ chức: …………
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: Từ …. giờ ….. phút ngày …. tháng ……..
– Địa điểm: Sân trường Trường Tiểu học …………
IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC
A. Phần mở đầu: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Khai mạc hội sách:
– Giới thiệu ngắn gọn mục đích tổ chức hội sách.
2. Giới thiệu sách:
– Phối hợp với ………… giới thiệu bộ sách mới “Tìm kiếm tài năng”.
3. Đố:
– Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được chơi miễn phí, học sinh trả lời đúng sẽ có phần thưởng.
– Các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, MC sẽ đọc câu hỏi để học sinh trả lời.
– Chuẩn bị quà cho học sinh tham gia trò chơi đố vui (quà ……. đã chuẩn bị).
B. Phần hai: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Đọc sách:
– Học sinh toàn trường tham gia, giáo viên, cô bảo mẫu hỗ trợ giám sát (lớp 1 đọc tại lớp, lớp 2, 3, 4, 5 tham gia đọc miễn phí theo quầy sách tại các khu vực sảnh).
– Giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu, hỗ trợ phối hợp học sinh lớp mình tham gia đọc sách dưới sân trường (mỗi học sinh một cuốn).
– Học sinh đọc xong cuốn sách sẽ trao đổi với các bạn xung quanh để đọc cuốn sách khác.
2. Viết bài cảm nhận về cuốn sách và ngày hội đọc sách:
– Đối tượng tham gia: học sinh khối 4, 5 (học sinh tham gia mang theo bút và nhận giấy tại cửa hàng sách).
– Học sinh tham gia viết bài cảm nhận về cuốn sách mình đã đọc (đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm xúc, …) hoặc cảm nghĩ về ngày hội đọc sách (không quá 100 chữ, trình bày đẹp, bài viết hay sẽ có quà).
3. Tổ chức vẽ tranh, vẽ tranh sáng tạo:
– Đối tượng tham gia: Học sinh khối 1, 2, 3 (mỗi lớp 2-3 em).
+ HS lớp 1 tranh màu (Famacabook chuẩn bị) cá nhân. Mỗi lớp cử 3 đại diện tham gia. Các bạn còn lại sẽ có những bức tranh của riêng mình để vẽ trong lớp.
+ Học sinh khối 2, khối 3 thi tô màu tập thể hoặc tạo vở dấu ấn cá nhân (mỗi lớp đại diện 2 em).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Ngày ….. tháng ….. …..: Nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường.
– Từ ….. tháng ….. đến ….. tháng ….. …..: hợp tác với ……… …….. chuẩn bị tên sách và kế hoạch chương trình Tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……..
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……. ”đề nghị các bộ phận phối hợp để ngày hội đọc sách thành công tốt đẹp.

Người nhận:
– Liên doanh, PHT;– Trưởng các khối;– TBDDD.CMHS;– Lưu (VT).

HIỆU TRƯỞNG

……………………..

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Bản mẫu 2
PHÒNG GD & ĐT …………………….NGÔI TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-
Con số:…. / KHTHCS
…………, ngày tháng năm …….
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬN HƯỞNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM… NĂM 20….
Thực hiện theo công văn số…. / PGDĐT ngày… / 04/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố ……….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm ……….. .
Thực hiện kế hoạch năm học ………..- ……….. của trường tiểu học …….; tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học …
Thư viện trường tiểu học ……. dự kiến ​​tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ………………….. với chủ đề “Sách và văn học” hóa học”. Như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Mục đích
– Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập.
– Giáo dục học sinh các kĩ năng sống: kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo, …
– Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách của em” để tăng số lượng sách thư viện. Giúp các em có hoàn cảnh khó khăn mua sách.
– Vận động phụ huynh tham gia xây dựng tủ sách phụ huynh với phương châm “Góp một cuốn để con được đọc nhiều sách”
2. Ý nghĩa:
Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” ………… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia; qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn, bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI
1. Quy mô: cấp trường
2. Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 4 năm ……..
3. Địa điểm: Tại sân trường TH …….
III. MÔN HỌC:
Quý vị đại biểu, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh toàn trường.
IV. NỘI DUNG
1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Khai mạc lễ hội
4. Đọc quyết định thành lập BTC, BGK
5. Nội dung hoạt động.
5.1. Kể chuyện theo sách
5.2. Vẽ tranh theo chủ đề.
5.3. Nhìn ảnh, đoán tên tác phẩm
5.4. Hoạt động tặng sách; xây dựng tủ sách phụ huynh.
5.5 Tổ chức đọc
6. Bế mạc và trao giải.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Kể chuyện theo sách
– Bằng hình thức sân khấu hóa, khắc họa nhân vật trong truyện.
– Thực hiện: Học sinh tham gia biểu diễn 1 tiết 1
– Thời lượng 1 lần biểu diễn tối đa: 10 phút.
2. Vẽ tranh với chủ đề “Văn minh đô thị”
– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như: Chấp hành tốt luật giao thông, không đổ rác bừa bãi, không hủy hoại môi trường… mang đến thông điệp mỗi chúng ta cần phải giữ gìn và xây dựng thành phố. Thành phố ngày càng giàu đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
– Yêu cầu: 1 lớp 2 học sinh tham gia. Vẽ bố cục hợp lí, có chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, lớp học.
– Vẽ trên khổ giấy A3, màu tùy thích.
3. Nhìn vào sự kiện và đoán tên sách. (Hình thức rung chuông vàng)
Tổ chức cho lớp 4-5. Một lớp có 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện (bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả, v.v.) liên quan đến tác phẩm được hiển thị trên màn hình. HS ghi câu trả lời lên bảng.
4. Hoạt động tặng sách:
– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số tiền cụ thể để ủng hộ tại ngày hội đọc sách.
– Xây dựng tủ sách phụ huynh: Cha mẹ học sinh các lớp sau khi tặng sách thì tự trưng bày, sắp xếp sách trên giá. (Các lớp tự chuẩn bị giá sách, trang trí đẹp mắt, sắp xếp khoa học).
5. Hoạt động “Đọc sách”
– Giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động đọc sách.
– GVCN từng khối quản lý tủ sách, phân công HS ngồi đọc đúng vị trí.
6. Bế mạc và trao giải
TẠI VÌ. SỰ CHUẨN BỊ
1. KH: CBTV
Báo cáo xin ý kiến ​​chỉ đạo của Hiệu trưởng;
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Xem thêm:  Giải bài 1, 2 trang 174 sách giáo khoa đại số và giải tích 11

Nội dung công việc

Chuẩn bị các

Ghi chú

Lập kế hoạch và chuẩn bị các nội dung trưng bày, giới thiệu

Nhân viên thư viện

Phổ biến đến lớp, học sinh tham gia

TPT, GVCN

– Băng rôn: “Tích cực đọc sách để mở mang kiến ​​thức và rèn luyện nhân cách”
Trên đây là kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ V …………………….

Người nhận:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
– Lưu VT; HSTV

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

#Kế #hoạch #tổ #chức #Ngày #hội #đọc #sách #năm #Hưởng #ứng #ngày #sách #Việt #Nam

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc năm 2022 mang 2 mẫu, giúp quý thầy cô nhanh chóng tham khảo để xây dựng kế hoạch, chương trình cho ngày hội đọc sách năm 2022 của trường mình thật chu đáo.
Hàng năm, vào ngày 21/4, các trường học thường tổ chức Ngày hội sách Việt Nam, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, cũng như người dẫn chương trình. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN………TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm ……

KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày hội đọc sách”Năm học……..
Căn cứ Công văn số 6841 / BGDĐT – GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận …….;
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học …….;
Bộ môn Thư viện trường Tiểu học ……… phối hợp với ……………. tổ chức ngày hội sách như sau:
I. MỤC ĐÍCH
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;
– Tổ chức cho học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh tự do vui chơi, thư giãn;
– Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
II. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
– Toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học ………
– Đơn vị tổ chức: Trường Tiểu học …….
– Đơn vị phối hợp tổ chức: …………
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: Từ …. giờ ….. phút ngày …. tháng ……..
– Địa điểm: Sân trường Trường Tiểu học …………
IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC
A. Phần mở đầu: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Khai mạc hội sách:
– Giới thiệu ngắn gọn mục đích tổ chức hội sách.
2. Giới thiệu sách:
– Phối hợp với ………… giới thiệu bộ sách mới “Tìm kiếm tài năng”.
3. Đố:
– Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được chơi miễn phí, học sinh trả lời đúng sẽ có phần thưởng.
– Các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, MC sẽ đọc câu hỏi để học sinh trả lời.
– Chuẩn bị quà cho học sinh tham gia trò chơi đố vui (quà ……. đã chuẩn bị).
B. Phần hai: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Đọc sách:
– Học sinh toàn trường tham gia, giáo viên, cô bảo mẫu hỗ trợ giám sát (lớp 1 đọc tại lớp, lớp 2, 3, 4, 5 tham gia đọc miễn phí theo quầy sách tại các khu vực sảnh).
– Giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu, hỗ trợ phối hợp học sinh lớp mình tham gia đọc sách dưới sân trường (mỗi học sinh một cuốn).
– Học sinh đọc xong cuốn sách sẽ trao đổi với các bạn xung quanh để đọc cuốn sách khác.
2. Viết bài cảm nhận về cuốn sách và ngày hội đọc sách:
– Đối tượng tham gia: học sinh khối 4, 5 (học sinh tham gia mang theo bút và nhận giấy tại cửa hàng sách).
– Học sinh tham gia viết bài cảm nhận về cuốn sách mình đã đọc (đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm xúc, …) hoặc cảm nghĩ về ngày hội đọc sách (không quá 100 chữ, trình bày đẹp, bài viết hay sẽ có quà).
3. Tổ chức vẽ tranh, vẽ tranh sáng tạo:
– Đối tượng tham gia: Học sinh khối 1, 2, 3 (mỗi lớp 2-3 em).
+ HS lớp 1 tranh màu (Famacabook chuẩn bị) cá nhân. Mỗi lớp cử 3 đại diện tham gia. Các bạn còn lại sẽ có những bức tranh của riêng mình để vẽ trong lớp.
+ Học sinh khối 2, khối 3 thi tô màu tập thể hoặc tạo vở dấu ấn cá nhân (mỗi lớp đại diện 2 em).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Ngày ….. tháng ….. …..: Nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường.
– Từ ….. tháng ….. đến ….. tháng ….. …..: hợp tác với ……… …….. chuẩn bị tên sách và kế hoạch chương trình Tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……..
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……. ”đề nghị các bộ phận phối hợp để ngày hội đọc sách thành công tốt đẹp.

Người nhận:
– Liên doanh, PHT;– Trưởng các khối;– TBDDD.CMHS;– Lưu (VT).

HIỆU TRƯỞNG

……………………..

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Bản mẫu 2
PHÒNG GD & ĐT …………………….NGÔI TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-
Con số:…. / KHTHCS
…………, ngày tháng năm …….
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬN HƯỞNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM… NĂM 20….
Thực hiện theo công văn số…. / PGDĐT ngày… / 04/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố ……….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm ……….. .
Thực hiện kế hoạch năm học ………..- ……….. của trường tiểu học …….; tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học …
Thư viện trường tiểu học ……. dự kiến ​​tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ………………….. với chủ đề “Sách và văn học” hóa học”. Như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Mục đích
– Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập.
– Giáo dục học sinh các kĩ năng sống: kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo, …
– Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách của em” để tăng số lượng sách thư viện. Giúp các em có hoàn cảnh khó khăn mua sách.
– Vận động phụ huynh tham gia xây dựng tủ sách phụ huynh với phương châm “Góp một cuốn để con được đọc nhiều sách”
2. Ý nghĩa:
Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” ………… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia; qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn, bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI
1. Quy mô: cấp trường
2. Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 4 năm ……..
3. Địa điểm: Tại sân trường TH …….
III. MÔN HỌC:
Quý vị đại biểu, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh toàn trường.
IV. NỘI DUNG
1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Khai mạc lễ hội
4. Đọc quyết định thành lập BTC, BGK
5. Nội dung hoạt động.
5.1. Kể chuyện theo sách
5.2. Vẽ tranh theo chủ đề.
5.3. Nhìn ảnh, đoán tên tác phẩm
5.4. Hoạt động tặng sách; xây dựng tủ sách phụ huynh.
5.5 Tổ chức đọc
6. Bế mạc và trao giải.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Kể chuyện theo sách
– Bằng hình thức sân khấu hóa, khắc họa nhân vật trong truyện.
– Thực hiện: Học sinh tham gia biểu diễn 1 tiết 1
– Thời lượng 1 lần biểu diễn tối đa: 10 phút.
2. Vẽ tranh với chủ đề “Văn minh đô thị”
– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như: Chấp hành tốt luật giao thông, không đổ rác bừa bãi, không hủy hoại môi trường… mang đến thông điệp mỗi chúng ta cần phải giữ gìn và xây dựng thành phố. Thành phố ngày càng giàu đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
– Yêu cầu: 1 lớp 2 học sinh tham gia. Vẽ bố cục hợp lí, có chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, lớp học.
– Vẽ trên khổ giấy A3, màu tùy thích.
3. Nhìn vào sự kiện và đoán tên sách. (Hình thức rung chuông vàng)
Tổ chức cho lớp 4-5. Một lớp có 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện (bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả, v.v.) liên quan đến tác phẩm được hiển thị trên màn hình. HS ghi câu trả lời lên bảng.
4. Hoạt động tặng sách:
– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số tiền cụ thể để ủng hộ tại ngày hội đọc sách.
– Xây dựng tủ sách phụ huynh: Cha mẹ học sinh các lớp sau khi tặng sách thì tự trưng bày, sắp xếp sách trên giá. (Các lớp tự chuẩn bị giá sách, trang trí đẹp mắt, sắp xếp khoa học).
5. Hoạt động “Đọc sách”
– Giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động đọc sách.
– GVCN từng khối quản lý tủ sách, phân công HS ngồi đọc đúng vị trí.
6. Bế mạc và trao giải
TẠI VÌ. SỰ CHUẨN BỊ
1. KH: CBTV
Báo cáo xin ý kiến ​​chỉ đạo của Hiệu trưởng;
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung công việc

Chuẩn bị các

Ghi chú

Lập kế hoạch và chuẩn bị các nội dung trưng bày, giới thiệu

Nhân viên thư viện

Phổ biến đến lớp, học sinh tham gia

TPT, GVCN

– Băng rôn: “Tích cực đọc sách để mở mang kiến ​​thức và rèn luyện nhân cách”
Trên đây là kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ V …………………….

Xem thêm:  Thân Sâu Hồn Bướm - Ái Xuân hợp âm

Người nhận:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
– Lưu VT; HSTV

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

#Kế #hoạch #tổ #chức #Ngày #hội #đọc #sách #năm #Hưởng #ứng #ngày #sách #Việt #Nam

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc năm 2022 mang 2 mẫu, giúp quý thầy cô nhanh chóng tham khảo để xây dựng kế hoạch, chương trình cho ngày hội đọc sách năm 2022 của trường mình thật chu đáo.
Hàng năm, vào ngày 21/4, các trường học thường tổ chức Ngày hội sách Việt Nam, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, cũng như người dẫn chương trình. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết:
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN………TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm ……

KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày hội đọc sách”Năm học……..
Căn cứ Công văn số 6841 / BGDĐT – GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận …….;
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học …….;
Bộ môn Thư viện trường Tiểu học ……… phối hợp với ……………. tổ chức ngày hội sách như sau:
I. MỤC ĐÍCH
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;
– Tổ chức cho học sinh sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh tự do vui chơi, thư giãn;
– Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
II. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
– Toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học ………
– Đơn vị tổ chức: Trường Tiểu học …….
– Đơn vị phối hợp tổ chức: …………
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: Từ …. giờ ….. phút ngày …. tháng ……..
– Địa điểm: Sân trường Trường Tiểu học …………
IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC
A. Phần mở đầu: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Khai mạc hội sách:
– Giới thiệu ngắn gọn mục đích tổ chức hội sách.
2. Giới thiệu sách:
– Phối hợp với ………… giới thiệu bộ sách mới “Tìm kiếm tài năng”.
3. Đố:
– Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được chơi miễn phí, học sinh trả lời đúng sẽ có phần thưởng.
– Các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, MC sẽ đọc câu hỏi để học sinh trả lời.
– Chuẩn bị quà cho học sinh tham gia trò chơi đố vui (quà ……. đã chuẩn bị).
B. Phần hai: Từ …. giờ …. phút đến …… giờ …… phút.
1. Đọc sách:
– Học sinh toàn trường tham gia, giáo viên, cô bảo mẫu hỗ trợ giám sát (lớp 1 đọc tại lớp, lớp 2, 3, 4, 5 tham gia đọc miễn phí theo quầy sách tại các khu vực sảnh).
– Giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu, hỗ trợ phối hợp học sinh lớp mình tham gia đọc sách dưới sân trường (mỗi học sinh một cuốn).
– Học sinh đọc xong cuốn sách sẽ trao đổi với các bạn xung quanh để đọc cuốn sách khác.
2. Viết bài cảm nhận về cuốn sách và ngày hội đọc sách:
– Đối tượng tham gia: học sinh khối 4, 5 (học sinh tham gia mang theo bút và nhận giấy tại cửa hàng sách).
– Học sinh tham gia viết bài cảm nhận về cuốn sách mình đã đọc (đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm xúc, …) hoặc cảm nghĩ về ngày hội đọc sách (không quá 100 chữ, trình bày đẹp, bài viết hay sẽ có quà).
3. Tổ chức vẽ tranh, vẽ tranh sáng tạo:
– Đối tượng tham gia: Học sinh khối 1, 2, 3 (mỗi lớp 2-3 em).
+ HS lớp 1 tranh màu (Famacabook chuẩn bị) cá nhân. Mỗi lớp cử 3 đại diện tham gia. Các bạn còn lại sẽ có những bức tranh của riêng mình để vẽ trong lớp.
+ Học sinh khối 2, khối 3 thi tô màu tập thể hoặc tạo vở dấu ấn cá nhân (mỗi lớp đại diện 2 em).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Ngày ….. tháng ….. …..: Nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường.
– Từ ….. tháng ….. đến ….. tháng ….. …..: hợp tác với ……… …….. chuẩn bị tên sách và kế hoạch chương trình Tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……..
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ……. ”đề nghị các bộ phận phối hợp để ngày hội đọc sách thành công tốt đẹp.

Người nhận:
– Liên doanh, PHT;– Trưởng các khối;– TBDDD.CMHS;– Lưu (VT).

HIỆU TRƯỞNG

……………………..

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam – Bản mẫu 2
PHÒNG GD & ĐT …………………….NGÔI TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-
Con số:…. / KHTHCS
…………, ngày tháng năm …….
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬN HƯỞNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM… NĂM 20….
Thực hiện theo công văn số…. / PGDĐT ngày… / 04/20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố ……….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm ……….. .
Thực hiện kế hoạch năm học ………..- ……….. của trường tiểu học …….; tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học …
Thư viện trường tiểu học ……. dự kiến ​​tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học ………………….. với chủ đề “Sách và văn học” hóa học”. Như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Mục đích
– Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.
– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập.
– Giáo dục học sinh các kĩ năng sống: kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo, …
– Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách của em” để tăng số lượng sách thư viện. Giúp các em có hoàn cảnh khó khăn mua sách.
– Vận động phụ huynh tham gia xây dựng tủ sách phụ huynh với phương châm “Góp một cuốn để con được đọc nhiều sách”
2. Ý nghĩa:
Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” ………… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia; qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn, bảo vệ sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mọi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI
1. Quy mô: cấp trường
2. Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 4 năm ……..
3. Địa điểm: Tại sân trường TH …….
III. MÔN HỌC:
Quý vị đại biểu, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh toàn trường.
IV. NỘI DUNG
1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Khai mạc lễ hội
4. Đọc quyết định thành lập BTC, BGK
5. Nội dung hoạt động.
5.1. Kể chuyện theo sách
5.2. Vẽ tranh theo chủ đề.
5.3. Nhìn ảnh, đoán tên tác phẩm
5.4. Hoạt động tặng sách; xây dựng tủ sách phụ huynh.
5.5 Tổ chức đọc
6. Bế mạc và trao giải.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Kể chuyện theo sách
– Bằng hình thức sân khấu hóa, khắc họa nhân vật trong truyện.
– Thực hiện: Học sinh tham gia biểu diễn 1 tiết 1
– Thời lượng 1 lần biểu diễn tối đa: 10 phút.
2. Vẽ tranh với chủ đề “Văn minh đô thị”
– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như: Chấp hành tốt luật giao thông, không đổ rác bừa bãi, không hủy hoại môi trường… mang đến thông điệp mỗi chúng ta cần phải giữ gìn và xây dựng thành phố. Thành phố ngày càng giàu đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
– Yêu cầu: 1 lớp 2 học sinh tham gia. Vẽ bố cục hợp lí, có chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, lớp học.
– Vẽ trên khổ giấy A3, màu tùy thích.
3. Nhìn vào sự kiện và đoán tên sách. (Hình thức rung chuông vàng)
Tổ chức cho lớp 4-5. Một lớp có 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện (bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả, v.v.) liên quan đến tác phẩm được hiển thị trên màn hình. HS ghi câu trả lời lên bảng.
4. Hoạt động tặng sách:
– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số tiền cụ thể để ủng hộ tại ngày hội đọc sách.
– Xây dựng tủ sách phụ huynh: Cha mẹ học sinh các lớp sau khi tặng sách thì tự trưng bày, sắp xếp sách trên giá. (Các lớp tự chuẩn bị giá sách, trang trí đẹp mắt, sắp xếp khoa học).
5. Hoạt động “Đọc sách”
– Giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia hoạt động đọc sách.
– GVCN từng khối quản lý tủ sách, phân công HS ngồi đọc đúng vị trí.
6. Bế mạc và trao giải
TẠI VÌ. SỰ CHUẨN BỊ
1. KH: CBTV
Báo cáo xin ý kiến ​​chỉ đạo của Hiệu trưởng;
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung công việc

Chuẩn bị các

Ghi chú

Lập kế hoạch và chuẩn bị các nội dung trưng bày, giới thiệu

Nhân viên thư viện

Phổ biến đến lớp, học sinh tham gia

TPT, GVCN

– Băng rôn: “Tích cực đọc sách để mở mang kiến ​​thức và rèn luyện nhân cách”
Trên đây là kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ V …………………….

Người nhận:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
– Lưu VT; HSTV

HIỆU TRƯỞNG

…………………….

Back to top button