Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt mô đun 2 lớp 4

Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 tiểu học. Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học.. là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các thầy cô tham khảo.

 1. Đáp án câu hỏi modul 2 Môn tin THCS
 2. Kế hoạch bài dạy modun 2 tất cả các môn
 3. Đáp án câu hỏi tự luận modul 2 thcs môn toán
 4. đáp án câu hỏi tập huấn modul 1 môn sinh học
 5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô dun 2 đầy đủ các môn
 6. Hướng dẫn Mô Đun 2 môn Cơ sở lí luận
 7. Đáp án modul 2 cán bộ quản lý
 8. đáp án câu hỏi tập huấn modul 1 môn vật lý
 9. đáp án module 1 môn hóa thcs
 10. Đáp án câu hỏi tập huấn modul 2 Môn Hóa
 11. Đáp án câu hỏi tập huấn modul 2 Môn Toán
  Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 tiểu học

1. Nội dung mô đun 2

Mô đun 2 Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT gồm 3 nội dung:

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

2. Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 Tất cả các môn

Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 tiểu họcMẫu giáo án minh họa mô đun 2 tiểu học

Để xem nội dung chi tiết, mời các thầy cô click vào từng môn bên dưới.

Mẫu giáo án minh họa môn Toán mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Tiếng Việt mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Đạo Đức mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Khoa học mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Âm nhạc mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Tự nhiên xã hội mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Mỹ thuật mô đun 2 Tiểu học

Tags: GDPT 2018modul 2

Video liên quan

Back to top button