Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng

Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương, xếp ngạch đối với ngành Kiểm tra Đảng thực hiện theo Quyết định 505-QĐ / UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 14/4/2022.

Theo đó, việc chuyển ngạch, xếp lương đối với ngành Kiểm tra Đảng thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007 / TT-BNV về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trong quá trình thay đổi, sắp xếp lại bậc lương không được kết hợp với việc nâng bậc lương, nâng bậc lương. Đồng thời, không chuyển xếp lương trong kỳ Kiểm tra Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ tiêu chuẩn và thời hạn bổ nhiệm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết về cách chuyển xếp lương khi Kiểm tra Đảng, mời các bạn cùng đón đọc.

Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương, xếp ngạch đối với ngành Kiểm tra Đảng

Phương thức chuyển lương cụ thể như sau:

– Chuyên viên và tương đương có hệ số lương nhóm A1, được xếp ngạch Kiểm tra viên Đảng, nhóm A1, mã số 04.025A.

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A, đang hưởng lương ngạch chuyên viên, nhóm A1, mã số 01.003, bậc 5/9, hệ số 3,66 từ tháng 10 năm 2021, nay được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm tra viên Đảng, nhóm A1, mã số 04.025 A, bậc 5 / 9, hệ số 3,66.

Thời điểm nâng bậc lương lần sau kể từ tháng 10/2021.

– Chuyên viên chính và tương đương có mã số lương nhóm A2.1 được bổ nhiệm vào ngạch Chánh Thanh tra Đảng, nhóm A2.1, mã số ngạch 04.024A.

Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Văn B, đang hưởng lương ngạch Kiểm tra viên chính nhóm A2.1, mã số 04.024, bậc 2/8, hệ số 4,74 từ tháng 11 năm 2021, nay được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm tra viên chính Đảng, đoàn thể. A2.1, mã số 04.024A, bậc 2/8, hệ số 4,74.

Thời điểm nâng bậc lương lần sau kể từ tháng 11/2021.

– Chuyên viên cao cấp và tương đương có mã ngạch A3.1 được chuyển xếp ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A.

Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C đang hưởng lương chuyên viên cao cấp nhóm A3.1, mã số 01.001 bậc 3/6, hệ số 6,92 từ tháng 12 năm 2021, được bổ nhiệm chức vụ Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã số 04.023A, bậc 3/6, hệ số 6,92.

Thời điểm nâng bậc lương lần sau kể từ tháng 12/2021.

Như vậy bài viết trên đây, thay mặt ban quản trị admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng❤️️”. Admin hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà bài viết chúng tôi tổng hợp biên soạn về “Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng” sẽ có thể giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về “Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng [ ❤️️❤️️ ]”. Cuối cùng admin hy vọng rằng, bạn đọc hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng” bạn nhé.

Xem thêm:  Uống cà phê có béo không? Uống cà phê sữa có béo không?

Bài viết “Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng” được đăng bởi vào ngày 2022-04-24 10:12:06. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng
#Hướng #dẫn #mới #về #chuyển #xếp #lương #ngạch #Kiểm #tra #Đảng

Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng được thực hiện theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 14/04/2022.
Theo đó, việc chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trong quá trình chuyển xếp lại ngạch lương không được kết hợp nâng bậc, nâng ngạch lương. Đồng thời, không chuyển xếp mã ngạch lương Kiểm tra Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thời gian bổ nhiệm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết cách chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng, mời các bạn cùng đón đọc.
Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng
Cách chuyển xếp lương cụ thể như sau:
– Chuyên viên và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A1, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A.
Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A đang hưởng lương chuyên viên, nhóm A1, mã ngạch 01.003, bậc 5/9, hệ số 3,66 từ tháng 10/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A, bậc 5/9, hệ số 3,66.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 10/2021.
– Chuyên viên chính và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A2.1, bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A.
Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Văn B đang hưởng lương thanh tra viên chính, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024, bậc 2/8, hệ số 4,74 từ tháng 11/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A, bậc 2/8, hệ số 4,74.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 11/2021.
– Chuyên viên cao cấp và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A3.1, được chuyển xếp sang ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A.
Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C đang hưởng lương chuyên viên cao cấp, nhóm A3.1, mã ngạch 01.001, bậc 3/6, hệ số 6,92 từ tháng 12/2021, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A, bậc 3/6, hệ số 6,92.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 12/2021.

Xem thêm:  Có công lớn trong triều đại nhà Trần là ai? (Đáp án 9 chữ, 12 chữ)

#Hướng #dẫn #mới #về #chuyển #xếp #lương #ngạch #Kiểm #tra #Đảng

Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng được thực hiện theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 14/04/2022.
Theo đó, việc chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trong quá trình chuyển xếp lại ngạch lương không được kết hợp nâng bậc, nâng ngạch lương. Đồng thời, không chuyển xếp mã ngạch lương Kiểm tra Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thời gian bổ nhiệm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết cách chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng, mời các bạn cùng đón đọc.
Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng
Cách chuyển xếp lương cụ thể như sau:
– Chuyên viên và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A1, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A.
Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A đang hưởng lương chuyên viên, nhóm A1, mã ngạch 01.003, bậc 5/9, hệ số 3,66 từ tháng 10/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A, bậc 5/9, hệ số 3,66.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 10/2021.
– Chuyên viên chính và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A2.1, bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A.
Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Văn B đang hưởng lương thanh tra viên chính, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024, bậc 2/8, hệ số 4,74 từ tháng 11/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A, bậc 2/8, hệ số 4,74.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 11/2021.
– Chuyên viên cao cấp và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A3.1, được chuyển xếp sang ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A.
Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C đang hưởng lương chuyên viên cao cấp, nhóm A3.1, mã ngạch 01.001, bậc 3/6, hệ số 6,92 từ tháng 12/2021, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A, bậc 3/6, hệ số 6,92.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 12/2021.

Xem thêm:  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Gmail offline khi đang ngoại tuyến

#Hướng #dẫn #mới #về #chuyển #xếp #lương #ngạch #Kiểm #tra #Đảng

Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng được thực hiện theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành ngày 14/04/2022.
Theo đó, việc chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trong quá trình chuyển xếp lại ngạch lương không được kết hợp nâng bậc, nâng ngạch lương. Đồng thời, không chuyển xếp mã ngạch lương Kiểm tra Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thời gian bổ nhiệm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết cách chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng, mời các bạn cùng đón đọc.
Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng
Cách chuyển xếp lương cụ thể như sau:
– Chuyên viên và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A1, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A.
Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A đang hưởng lương chuyên viên, nhóm A1, mã ngạch 01.003, bậc 5/9, hệ số 3,66 từ tháng 10/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên của Đảng, nhóm A1, mã ngạch 04.025A, bậc 5/9, hệ số 3,66.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 10/2021.
– Chuyên viên chính và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A2.1, bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A.
Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Văn B đang hưởng lương thanh tra viên chính, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024, bậc 2/8, hệ số 4,74 từ tháng 11/2021, nay bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên chính của Đảng, nhóm A2.1, mã ngạch 04.024A, bậc 2/8, hệ số 4,74.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 11/2021.
– Chuyên viên cao cấp và tương đương có mã ngạch lương thuộc nhóm A3.1, được chuyển xếp sang ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A.
Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C đang hưởng lương chuyên viên cao cấp, nhóm A3.1, mã ngạch 01.001, bậc 3/6, hệ số 6,92 từ tháng 12/2021, được bổ nhiệm ngạch Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, nhóm A3.1, mã ngạch 04.023A, bậc 3/6, hệ số 6,92.
Thời điểm nâng lương lần sau tính từ tháng 12/2021.

Back to top button