Hướng dẫn viết đơn xin nhận con nuôi

Cách viết đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi mới nhất

Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi. Vậy để viết mẫu đơn nhận con nuôi sao cho hợp lý và chính xác, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Nhận con nuôi phải tuân theo quy định của pháp luật, người xin nhận con nuôi phải hoàn tất những hồ sơ, thủ tục theo đúng yêu cầu, trong đó, mẫu xin nhận con nuôi cũng là một trong những giấy tờ cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ phải tiến hành. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu xin nhận con nuôi để các bạn có thể sử dụng, đồng thời, chủ động hoàn tất được toàn bộ những nội dung có trong mẫu để được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận và cấp giấy chứng nhận cho nuôi con sớm nhất.

Xem thêm:  Soạn bài chính tả: những hạt thóc giống

2. Hướng dẫn viết đơn xin nhận con nuôi

Trong mẫu xin nhận con nuôi, các bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin người nhận nuôi, thông tin trẻ được nhận làm con nuôi (ghi rõ tình trạng sức khỏe và nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ (nếu có) hoặc nếu trẻ sống cùng bố mẹ đẻ thì sẽ không phải kê khai mục này), trẻ đang sống chung cùng bố mẹ đẻ, người nhận nuôi và bố mẹ đẻ sẽ phải có giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo mẫu của luật pháp ban hành. Trong giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi, ghi rõ việc chấp nhận cho và nhận con nuôi và các điều khoản mà hai bên sẽ chủ động thỏa thuận,… Mẫu xin nhận con nuôi cần phải ghi rõ quan hệ giữa người xin nhận nuôi con và trẻ em được nhận làm con nuôi, lý do xin nhận con nuôi,…

  • Mục kính gửi: Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
  • Mục cơ sở nuôi dưỡng: ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.
Xem thêm:  Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần Hán là
Back to top button