Hợp đồng nhập khẩu phân bón

Mẫu hợp đồng nhập khẩu hàng hóa

Hợp đồng nhập khẩu phân bón

Để có thể nhập khẩu, mua bán phân bón thì những điều kiện dưới đây là không thể thiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, Công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ phân bón phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường và hợp đồng nhập khẩu phân bón là một trong những giấy tờ không thể thiếu. hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Hợp đồng nhập khẩu phân bón, mời các bạn cùng tham khảo.

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng dịch vụ an ninh

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản

Mẫu hợp đồng đại diện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
Số: …………..

Hôm nay, ngày ………….., tại……………….., chúng tôi gồm:

BÊN MUA:

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telex:…………………………………………………………….. Fax:………………………………………………………..

Do Ông……………………………………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

BÊN BÁN:

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telex:……………………………………………………………. Fax:…………………………………………………………

Do Ông………………………………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này với những điều kiện và qui cách được nêu ra dưới đây:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA VÀ QUY CÁCH KỸ THUẬT

1.1/ Tên hàng: Phân Urê

1.2/ Nguồn gốc:

1.3/ Quy cách kỹ thuật:

– Nitrogen (đạm): 46% tối thiểu

– Ẩm độ: 0,5% tối đa

– Biuret: 1,0% tối đa

– Màu sắc: trắng

– Hạt rời: được xử lý bằng Anti Caking

1.4/ Đóng gói, bao bì: 50kgs không kể bao PP có lớp trong bằng PE; 2% tổng số bao dùng làm bao dự phòng (bao không) được cung cấp miễn phí.

Xem thêm:  Sở thích du lịch là gì

ĐIỀU 2: ĐƠN GIÁ – SỐ LƯỢNG – TỔNG GIÁ TRỊ

2.1/ Đơn giá: 178.00 USD/MT CNF Cảng HCM

2.2/ Số lượng: 10.000 MT ( 10% tùy theo sự lựa chọn của bên bán)

2.3/ Tổng trị giá: 1.780.000 USD ( 10% tùy theo sự lựa chọn của bên bán)

(Ghi bằng chữ: Một triệu bảy trăm tám mươi ngàn USD)

ĐIỀU 3: GỬI HÀNG / GIAO HÀNG

3.1/ Thời gian gửi hàng:…………………………………………………………………………………………………………………..

3.2/ Cảng bốc hàng:………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3/ Cảng đến:………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4/ Thông báo gửi hàng………………………………………………………………………………………………………………….

Trong vòng 02 ngày sau ngày khởi hành của tàu vận tải đến Nước CHXHCN Việt Nam, bên bán sẽ phải thông báo cho bên mua bằng điện tín những thông tin sau đây:

+ L/C số………………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Giá trị…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Tên và quốc tịch của tàu………………………………………………………………………………………………………………..

+ Cảng bốc hàng……………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày gửi hàng………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Ngày dự kiến tàu đến ở cảng dỡ hàng……………………………………………………………………………………………..

3.5/ Ký mã hiệu vận tải: ký mã hiệu của bên bán.

3.6/ Những điều kiện dỡ hàng: khi thông báo sẵn sàng dỡ hàng được gửi tới trước 12:00 giờ trưa. Thời gian dỡ hàng sẽ được bắt đầu từ 13:00 giờ cùng ngày. Khi thông báo sẵn sàng dỡ hàng được gửi tới vào buổi chiều, thời gian dỡ hàng sẽ được bắt đầu từ 8:00 giờ sáng của ngày hôm sau.

3.7/ Điều kiện dỡ hàng: 900 MT/ngày (EEDSHESEIU) ngày làm việc tốt trời không kể ngày chủ nhật và ngày lễ không được sử dụng.

Tiền phát / tiền thưởng: 2.000 USD/phân nửa.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

Xem thêm:  Thọ đến 119 tuổi rồi thì mục tiêu trước mắt là gì?

4.1/ Bằng L/C không hủy ngang, trả ngay từ ngày cấp vận đơn đường biển, cho tổng trị giá hợp đồng.

4.2/ Người thụ hưởng

L/C: KOLON INTERNATIONAL CORP

45 Mugyo Dong, Chung Gu, Seoul – Korea

4.3/ Ngân hàng thông báo L/C: KOREA FIRST BANK

Seoul – Korea

4.4/ Ngân hàng mở L/C: VIETCOMBANK/EXIMBANK

4.5/ Thời hạn mở L/C:……………………………………………………………………………………………………………………….

4.5/ Những chứng từ thanh toán: Việc thanh toán sẽ phải thực hiện khi nhận được những chứng từ sau đây:

– 3/3 chứng từ xếp hàng lên tàu, hoàn hảo, có ghi cước trả trước

– Hóa đơn thương mại 03 bản.

– Phiếu liệt kê hàng hóa 03 bản.

– Chứng nhận của người sản xuất 03 bản.

– Chứng nhận số lượng/ chất lượng của SUVOFINDO.

– Một bản telex của tàu về thời gian khởi hành/phiếu thông báo gửi hàng.

– 1/3 bộ vận đơn đường biển, bản gốc và những chứng từ vận tải được gửi đến bên mua bằng DHL (thư trực tiếp trao tay).

Ghi chú: Chứng từ vận tải của bên thứ ba được chấp nhận.

ĐIỀU 5: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Đình công, phá hoại có thể xảy ra ở bất cứ nước xuất xứ hàng hóa sẽ được xem như trường hợp bất khả kháng.

ĐIỀU 6: TRỌNG TÀI

6.1/ Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không được thỏa thuận hòa giải, sẽ phải được giải quyết bằng một Hội đồng Trọng tài Kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh theo những luật lệ của Phòng Thương mại quốc tế. Quyết định của Hội đồng Trọng tài Kinh tế sẽ phải là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên.

Xem thêm:  Giải Câu 1 trang 138 sgk Vật Lý 12 nâng cao

6.2/ Lệ phí trọng tài và những chi phí liên hệ khác do bên thua kiện chịu, trừ khi có những thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: XỬ PHẠT

7.1/ Đối với việc gửi hàng chậm trễ / việc thanh toán chậm trễ: trong trường hợp việc gửi hàng hoặc thanh toán chậm trễ xảy ra, tiền phạt cho sự chậm trễ phải chịu lãi sẽ dựa trên lãi suất hàng năm 15%.

7.2/ Đối với việc chậm trễ mở L/C: trong trường hợp việc chậm trễ mở L/C xảy ra, bên bán có quyền gửi hàng chậm trễ.

7.3/ Hủy bỏ hợp đồng: nếu bên mua hoặc bên bán hủy bỏ hợp đồng, 5% tổng trị giá hợp đồng sẽ phải được tính là tiền phạt cho bên đó.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KIỆN CHUNG

8.1/ Bằng việc ký hợp đồng này, những văn bản giao dịch và những đàm phán trước đây theo đó sẽ không có giá trị và vô hiệu.

8.2/ Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi bổ sung cho những điều kiện này sẽ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được 2 bên xác nhận.

8.3/ Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button