Hợp đồng gửi giữ xe ô tô – Mẫu hợp đồng gửi, giữ xe ô tô

Mẫu hợp đồng gửi, giữ xe ô tô

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô là mẫu hợp đồng được lập ra khi bên gửi xe và bên trông giữ xe có sự đồng ý thỏa thuận về việc trông giữ xe ô tô. Mẫu hợp đồng nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của hai bên cũng như những số liệu về xe, bên cạnh đó cũng có những quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, đảm bảo tính công bằng và đúng pháp luật. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu hợp đồng gửi, giữ xe ô tô tại đây.

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng ủy quyền

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Nội dung cơ bản của hợp đồng gửi giữ xe ô tô như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ

Tại (địa điểm): …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gửii tài sản)

Ông (bà): ……………………………… …..Số CMND: ……………………………………………

Cấp ngày …………………..………….…. Tại: ……………………………………………………

Điện thoại số: ….…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………

Bên B (Bên giữ tài sản)

Ông (bà): …………………………….…… Số CMND: ……………………………………………

Cấp ngày: ……………………………….. Tại: ………………..………….……………………….

Điện thoại số: ……………………………….……………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Xem thêm:  Chương trình văn nghệ ngày Thầy thuốc Việt Nam

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:

– Loại xe: ………………………… Biển kiểm soát: ……………………………………………….

– Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ …………………………………….…………………….

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

– Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).

– Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………..

– Thời gian gửi … ………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

  • Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.
  • Trả thù lao khi lấy lại xe
  • Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

  • Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.
  • Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

  • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).
  • Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

Xem thêm:  Top 8 bài hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button