Hàm MAX trong Excel

TỐI ĐA. hàm số là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel. Sau đây là công thức, cách sử dụng và ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel.

Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel

Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MAX trong Excel

Hàm MAX trong Excel trả về giá trị số lớn nhất của dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và logic TRUE & FALSE.

 • Mục đích: Tính giá trị lớn nhất
 • Giá trị trả lại: Giá trị lớn nhất trong bộ giá trị được tính toán
 • Công thức nấu ăn: = MAX (số 1, [number2], …). Trong đó:
  • Number1 – Số, đề cập đến một giá trị số hoặc phạm vi ô chứa các giá trị số.
  • Số 2 – số (tùy chọn), tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi ô chứa giá trị số.
 • Hỗ trợ Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi sử dụng MAX. hàm số

Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào. Ví dụ: MAX có thể trả về thời gian kết thúc chậm nhất trong một cuộc đua, ngày mới nhất, tỷ lệ phần trăm cao nhất, nhiệt độ cao nhất hoặc doanh số cao nhất.

Hàm MAX tính toán nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, tối đa 255 đối số. Chúng có thể là một hằng số cố định, một tham chiếu ô, một dải ô hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và logic TRUE và FALSE.

Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel

Hãy xem xét ví dụ trong hình minh họa ở trên, hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp:

=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25

Hàm MAX có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng đối số riêng lẻ hoặc trong phạm vi hoặc mảng:

=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10)
=MAX(A1:A10,C1:C10)

MAX bỏ qua các giá trị số và lôgic được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được cung cấp dưới dạng đối số:

=MAX(-1,TRUE) // kết quả: 1
=MAX(-1,TRUE,"3") // kết quả: 3

Lưu ý khi sử dụng hàm MAX trong Excel

 • Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu.
 • MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu chúng không chứa số, MAX trả về 0.
 • MAX bỏ qua các ô trống, văn bản, giá trị TRUE và FALSE theo tham chiếu.
 • MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng văn bản và các giá trị lôgic được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số.

Như vậy bài viết trên đây, thay mặt ban quản trị admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Hàm MAX trong Excel❤️️”. Admin hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà bài viết chúng tôi tổng hợp biên soạn về “Hàm MAX trong Excel” sẽ có thể giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về “Hàm MAX trong Excel [ ❤️️❤️️ ]”. Cuối cùng admin hy vọng rằng, bạn đọc hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Hàm MAX trong Excel” bạn nhé.

Xem thêm:  Hướng dẫn ẩn danh sách follow trên TikTok

Bài viết “Hàm MAX trong Excel” được đăng bởi vào ngày 2022-05-02 10:28:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Hàm MAX trong Excel
#Hàm #MAX #trong #Excel

TỐI ĐA. chức năng là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel. Sau đây là công thức, cách sử dụng và ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm MAX trong Excel
Hàm MAX trong Excel trả về giá trị số lớn nhất của dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE & FALSE.
Mục đích: Tính giá trị lớn nhất
Giá trị trả lại: Giá trị lớn nhất trong bộ giá trị được tính
Công thức nấu ăn: = MAX (số 1, [number2], …). Trong đó:
Number1 – Số, tham chiếu đến một giá trị số hoặc dải ô chứa các giá trị số.
Số 2 – số (tùy chọn), tham chiếu đến giá trị số hoặc dải ô chứa giá trị số.

Hỗ trợ Excel 2003 trở lên
Lưu ý khi sử dụng MAX. chức năng
Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào. Ví dụ: MAX có thể trả về thời gian về đích chậm nhất trong cuộc đua, ngày mới nhất, tỷ lệ phần trăm cao nhất, nhiệt độ cao nhất hoặc doanh số cao nhất.
Hàm MAX tính toán nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, tối đa 255 đối số. Chúng có thể là một hằng số cố định, một tham chiếu ô, một dải ô hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE và FALSE.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel
Hãy xem xét ví dụ trong hình minh họa ở trên, hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp:
=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25
Hàm MAX có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng đối số riêng lẻ hoặc trong phạm vi hoặc mảng:
=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10)
=MAX(A1:A10,C1:C10)
MAX bỏ qua các giá trị số và lôgic được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được cung cấp dưới dạng đối số:
=MAX(-1,TRUE) // kết quả: 1
=MAX(-1,TRUE,”3″) // kết quả: 3
Lưu ý khi sử dụng hàm MAX trong Excel
Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu.
MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu chúng không chứa số, MAX trả về 0.
MAX bỏ qua các ô trống, văn bản, giá trị TRUE và FALSE theo tham chiếu.
MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng văn bản và các giá trị lôgic được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số.

Xem thêm:  Cách lấy ảnh màn hình khóa Windows 10 làm hình nền máy tính

#Hàm #MAX #trong #Excel

TỐI ĐA. chức năng là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel. Sau đây là công thức, cách sử dụng và ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm MAX trong Excel
Hàm MAX trong Excel trả về giá trị số lớn nhất của dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE & FALSE.
Mục đích: Tính giá trị lớn nhất
Giá trị trả lại: Giá trị lớn nhất trong bộ giá trị được tính
Công thức nấu ăn: = MAX (số 1, [number2], …). Trong đó:
Number1 – Số, tham chiếu đến một giá trị số hoặc dải ô chứa các giá trị số.
Số 2 – số (tùy chọn), tham chiếu đến giá trị số hoặc dải ô chứa giá trị số.

Hỗ trợ Excel 2003 trở lên
Lưu ý khi sử dụng MAX. chức năng
Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào. Ví dụ: MAX có thể trả về thời gian về đích chậm nhất trong cuộc đua, ngày mới nhất, tỷ lệ phần trăm cao nhất, nhiệt độ cao nhất hoặc doanh số cao nhất.
Hàm MAX tính toán nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, tối đa 255 đối số. Chúng có thể là một hằng số cố định, một tham chiếu ô, một dải ô hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE và FALSE.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel
Hãy xem xét ví dụ trong hình minh họa ở trên, hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp:
=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25
Hàm MAX có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng đối số riêng lẻ hoặc trong phạm vi hoặc mảng:
=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10)
=MAX(A1:A10,C1:C10)
MAX bỏ qua các giá trị số và lôgic được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được cung cấp dưới dạng đối số:
=MAX(-1,TRUE) // kết quả: 1
=MAX(-1,TRUE,”3″) // kết quả: 3
Lưu ý khi sử dụng hàm MAX trong Excel
Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu.
MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu chúng không chứa số, MAX trả về 0.
MAX bỏ qua các ô trống, văn bản, giá trị TRUE và FALSE theo tham chiếu.
MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng văn bản và các giá trị lôgic được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số.

Xem thêm:  112 là số điện thoại gì? Ý nghĩa số 112 có gì đặc biệt?

#Hàm #MAX #trong #Excel

TỐI ĐA. chức năng là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel. Sau đây là công thức, cách sử dụng và ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm MAX trong Excel
Hàm MAX trong Excel trả về giá trị số lớn nhất của dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE & FALSE.
Mục đích: Tính giá trị lớn nhất
Giá trị trả lại: Giá trị lớn nhất trong bộ giá trị được tính
Công thức nấu ăn: = MAX (số 1, [number2], …). Trong đó:
Number1 – Số, tham chiếu đến một giá trị số hoặc dải ô chứa các giá trị số.
Số 2 – số (tùy chọn), tham chiếu đến giá trị số hoặc dải ô chứa giá trị số.

Hỗ trợ Excel 2003 trở lên
Lưu ý khi sử dụng MAX. chức năng
Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này có thể được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của bất kỳ kiểu dữ liệu số nào. Ví dụ: MAX có thể trả về thời gian về đích chậm nhất trong cuộc đua, ngày mới nhất, tỷ lệ phần trăm cao nhất, nhiệt độ cao nhất hoặc doanh số cao nhất.
Hàm MAX tính toán nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, tối đa 255 đối số. Chúng có thể là một hằng số cố định, một tham chiếu ô, một dải ô hoặc trong bất kỳ sự kết hợp nào. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị văn bản và lôgic TRUE và FALSE.
Ví dụ về cách sử dụng hàm MAX trong Excel
Hãy xem xét ví dụ trong hình minh họa ở trên, hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp:
=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25
Hàm MAX có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng đối số riêng lẻ hoặc trong phạm vi hoặc mảng:
=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10)
=MAX(A1:A10,C1:C10)
MAX bỏ qua các giá trị số và lôgic được nhập dưới dạng văn bản, trừ khi chúng được cung cấp dưới dạng đối số:
=MAX(-1,TRUE) // kết quả: 1
=MAX(-1,TRUE,”3″) // kết quả: 3
Lưu ý khi sử dụng hàm MAX trong Excel
Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc tham chiếu.
MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu chúng không chứa số, MAX trả về 0.
MAX bỏ qua các ô trống, văn bản, giá trị TRUE và FALSE theo tham chiếu.
MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng văn bản và các giá trị lôgic được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số.

Back to top button