Gợi ý đáp án Mô đun 2 môn Âm nhạc Tiểu học

Đáp án module 2 môn Âm nhạc Tiểu học

Gợi ý đáp án tự luận môn Âm nhạc mô đun 2 sẽ giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn module 2. Mời các thầy cô tham khảo.

Gợi ý học tập môn Âm nhạc mô đun 2 được thầy cô gửi đến chia sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Đáp án modul 2 môn Âm nhạc

1. Hãy liệt kê tối đa 5 vấn đề mà thầy/cô đã thực hiện để thay đổi việc giảng dạy hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển phẩm chất, năng lực học tiểu học qua môn Âm nhạc

Vấn đề 1: DH chú trọng rèn luyện PP tự học

Vấn đề 2: DH tăng cường học tập thể, phối hợp học hợp tác

Vấn đề 3: DH thông qua tổ chức các HĐ học của HS

Vấn đề 4: DH qua HĐ trải nghiệm

Vấn đề 5: Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS

2. Có bao nhiêu yêu cầu về phẩm chất trong chương trình môn học Âm nhạc 2018 cho HS tiểu học?

5 phẩm chất

3. Có những thành phần năng lực âm nhạc đặc thù của học sinh tiểu học trong các phương án sau đây:

Thể hiện âm nhạc, Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc.

4. Phương pháp dạy học

 • Phương pháp dạy học
 • Nhóm phương pháp dạy học đặc thù
 • Nhóm phương pháp dạy học tích cực

5. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trên đối với giáo viên

Lợi ích 1: Giúp học sinh xác định vấn đề cần thực hiện

Lợi ích 2: Giúp học sinh xác định được mục tiêu cần đạt của vấn đề

Lợi ích 3: Giúp học sinh lập được kế hoạch thực hiện vấn đề

6. Hãy chọn, sắp xếp theo thứ tự những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực vào bảng dưới đây

 • DH thông qua tổ chức các HĐ học của HS
 • DH chú trọng rèn luyện PP tự học
 • DH tăng cường học tập thể, phối hợp học hợp tác
 • Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS
Xem thêm:  Đề bài - bài 1.7 trang 12 sbt hình học 12

7. Hãy nối các phương pháp dạy học âm nhạc sau đây đúng với tên phân loại nhóm phù hợp

PP dùng lời

PP luyện tập thực hành

Nhóm DH truyền thống

PP trực quan, làm mẫu

PP trình diễn

Nhóm DH đặc thù

PP Trò chơi

Làm việc nhóm

PP DH qua HĐ trải nghiệm

PP DH giải quyết vấn đề

DH theo dự án

PPDH đa phương tiện

Nhóm DH tích cực

8. Hãy sắp xếp và đánh số thứ tự theo đúng qui trình lựa chọn và thiết kế một chủ đề/bài học

Tên chủ đề

Nội dung

Mục tiêu yêu cầu cần đạt

Xây dựng cấu trúc bài học

Phương pháp và kĩ thuật dạy học

Phương tiện thiết bị dạy học

9. Trong thực tiễn dạy học âm nhạc ở địa phương, Anh/chị có thường xuyên sử dụng nhạc beat hay tự sử dụng nhạc cụ?

Thường xuyên sử dụng nhạc cụ như: organ, thanh phách và nhạc beat

10. Anh/chị đã tự làm/hướng dẫn học sinh tự tạo nhạc cụ bằng các vật liệu tái sử dụng để gõ đệm cho các bài hát đã học chưa?

Có. Sử dụng thanh tre để làm thanh phách và dùng chai nhựa đựng sỏi để lắc.

Bài kiểm tra cuối khóa

 1. Có 3 nhóm phương pháp dạy học âm nhạc phát triển phầm chất và năng lực cho HS tiểu học, đúng hay sai? Đúng
 2. Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động mang tính hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, đúng hay sai? Đúng
 3. Dạy học phát triển năng lực là giáo viên chủ động tổ chức các dạng hoạt động luyện tập theo tập thể cho HS tham gia, đúng hay sai? Sai
 4. Lựa chọn phương pháp dạy học căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học, đúng hay sai? Đúng
 5. Dạy học đa phương tiện lấy việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip… để mô tả, liên kết nội dung của bài học,… đúng hay sai? Đúng
 6. Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về khả năng âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai? Đúng
 7. Khi tổ chức hoạt động khám phá kiến thức mới của bài học, GV cần khai thác dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm đã có của HS, đúng hay sai? Đúng
 8. GV thiết kế các câu hỏi/ nhiệm vụ để kiểm tra mức độ nắm bắt bài học của HS theo trình tự mức độ: Hiểu, biết, vận dụng- sáng tạo là đúng hay sai? Sai
 9. Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên GV chú trọng đến hình thức biểu diễn để thu hút sự tập trung chú ý của HS, đúng hay sai? Sai
 10. Dạy học âm nhạc theo dự án học tập là việc GV định hướng HS tham gia tích cực vào quá trình thực hiện có sự hợp tác làm việc theo nhóm. Sản phẩm là những hoạt động thực tiễn/ thực hành/ chương trình/ sự kiện…Đúng hay sai? Đúng
 11. Lựa chọn phương tiện, thiết bị và nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đúng hay sai? Đúng
 12. Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về khả năng âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai? Đúng
 13. Lựa chọn PP dạy học căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học? đúng hay sai? Đúng
 14. PP DH giải quyết vấn đề giúp HS vừa phát triển tư duy độc lập, biết lắng nghe, chia sẻ và hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập, đúng hay sai? Đúng
 15. Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai? Sai
 16. Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về khả năng âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai? Đúng
 17. Lựa chọn phương pháp dạy học cần căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học? đúng hay sai? Đúng
 18. Qui trình thiết kế một chủ đề/ bài học cần dựa trên vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có của HS và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, đúng hay sai? Đúng
 19. GV khai thácvà tích hợp các nội dung giáo dục cho học sinh qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai? Sai
 20. Dạy học phát triển năng lực coi trọng đánh giá thường xuyên, GV hướng dẫn và yêu cầu HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, đúng hay sai? Đúng
 21. Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực HS tiểu học coi trọng đánh giá định kì, đúng hay sai? Sai
 22. Dạy học qua hoạt động trải nghiệm là HĐ là việc kết nối kinh nghiệm đã có, đã học của học sinh với thực tiễn đời sống dần chuyển hóa thành năng lực. Đúng hay sai? Đúng
 23. Đề kiểm tra, đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức của HS theo trình tự mức độ: Hiểu, biết, vận dụng và sáng tạo, là đúng hay sai? Sai
 24. Giáo viên đưa ra các câu hỏi, câu lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện là dạng đàm thoại tái hiện kiến thức. Đáp án đúng hay sai? Đúng
 25. Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm nằm trong nhóm phương pháp dạy học tích cực, đúng hay sai? Đúng
 26. GV khai thác và tích hợp các nội dung giáo dục cho học sinh qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai? Sai
 27. Đặt câu hỏi có được sử dụng trong Kĩ thuật động não, có hay không? Đúng
 28. Dạy học qua hoạt động trải nghiệm là HĐ là việc kết nối kinh nghiệm đã có, đã học của học sinh với thực tiễn đời sống dần chuyển hóa thành năng lực. Đúng hay sai? Đúng
 29. Vận động cơ thể theo nhịp điệu là phương pháp sử dụng các vận động để tạo ra âm thanh kết hợp với biểu lộ cảm xúc của cơ thể để thể hiện theo tiết tấu, nhịp điệu âm nhạc, đúng hay sai? Đúng
 30. Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên GV chú trọng đến hình thức biểu diễn để thu hút sự tập trung chú ý của HS, đúng hay sai? Sai
Xem thêm:  Hipradog 7 giá bao nhiêu

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Back to top button