Giờ đón trẻ ở trường mầm non công lập Hà Nội

Điều 22 Điều lệ trường mầm non Ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT quy định về chương trình và kế hoạch giáo dục trẻ mầm non như sau:

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa phương.

2. Đối với trẻ khuyết tật được nhà trường, nhà trẻ thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục linh hoạt, phù hợp với khả năng của từng cá nhân và theo Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.

Theo quy định này, nhà trường sẽ thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sẽ căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa phương.

Vì vậy mà đối với mỗi địa phương khác nhau, tùy vào tình hình thực tế, điều kiện thời tiết,… mà thời gian đón, trả trẻ mẫu giáo sẽ khác nhau.

Trân trọng!

Xem thêm:  Mẫu CV xin việc cho sinh viên chưa tốt nghiệp
Back to top button